Tveksam markägares allmosa

Fråga: En markägare tvekar på om han skall sälja sin mark, bebygga den, hyra ut den eller själv bosätta sig på den. Skall han betala allmosa på den efter ett år? Svar: Så länge han inte har beslutat sig för att handla med den behöver han inte betala allmosa på den. Så länge han är […]

Skattletare finner skatt

Fråga: En person vet att en annan person har en skatt på sin mark. Hur kan den förste gagnas av skatten som finns på en mark som inte tillhör honom? Svar: Det enda föreskrivna sättet är att han kommer överens med markägaren och berättar för honom att han tror att det finns en skatt i […]