70. Därav hedningarnas dementi av Domedagen

Publicerad: 19.10.07 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 56-57 Alla ska uppleva den stora Domedagen. Individuellt upplever alla sin domedag och apokalyps när de dör. Den som dör lämnar jordelivet för gravlivet som är en fas mellan jordelivet och nästa liv. Tron på Domedagen och […]

Dagen då avtalet skrivs på

Fråga: Jag har sålt mark och kommit överens om ett pris. Pengarna får jag om ett år. När ska jag betala allmosa på pengarna? Svar: Ett år efter att avtalet skrivits på. Tidräkningen börjar från och med att handelsavtalet skrivs på. När ett helt år har gått på avtalet betalar du allmosa på pengarna.

Mark till salu

Fråga: En person köper mark och avser att sälja den när den går upp i värde. Måhända går det flera år innan han lägger ut den till salu. Ska han fortfarande betala allmosa på den? Svar: Han avser att sälja den när den går upp i värde. Det är avsikt för handel. Alltså ska han […]

Bröder betalar allmosa på mark

Fråga: Vi är en grupp bröder som för åtta år sedan satte ut en bit mark till salu. Strax innan fjolårets vallfärd sålde vi den. Måste allmosa betalas på marken för de gångna åren? Svar: Ja, för varje år som gått. Så länge marken är till salu så skall allmosa betalas på den varje gång […]

Allmosa på oanvänd mark

Fråga: Jag äger en bit mark i fall jag skulle behöva den i framtiden. Marken används inte till något. Måste jag betala allmosa på den? Svar: Nej. Allmosa betalas bara på handelsvaror om de är ämnade för handel. Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på mark, fastigheter, bilar, möbler och annat så länge de […]

Fastan är unik

Fastan har ett drag som inga andra handlingar har; den tillskrivs Allâh (´azza wa djall) som sade: ”Fastan är Min och Jag belönar för den.”1 Det räcker för att bevisa fastans ära. Likaså ärades Huset när det tillskrevs Honom som sade: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ”Rena Mitt hus.”2 Fastans dygd sticker ut på två vis: 1 – […]

Bön på vattenstänkt asfalt

Fråga: Vad är domen för att be på vattenstänkt asfalt? Svar: Det är tillåtet att gå ned i Sudjûd på all sorts underlag, oavsett om det är mark eller något annat som bomull och ull. Det viktiga är att pannan får direkt kontakt med underlaget, utan hänsyn till om det är madrass, halmmatta, marken, sand […]

Allmosa på mark såld på avbetalning

Fråga: En man äger mark som han aldrig har tänkt sälja eller annonsera ut. På grund av olika omständigheter blev han tvungen att sälja marken på avbetalning vars avbetalningsperiod varar tio år. Hur betalar han allmosa på det? Svar: Ingen allmosa ska betalas innan han sålt marken då den dittills inte har varit någon handelsvara. […]

361. Får jag gräva min grav?

Fråga 361: Sedan en lång tid tillbaka har jag funderat på att gräva min grav. Det enda som hindrar mig är att jag inte vill beröva de närvarande på gravgrävningens belöning. Vad råder ni? Svar: Om begravningsplatsen är allmän är det förbjudet att gräva sin grav där. Det beror på att reservationen förhindrar folk som […]

När Ka´bah går sin väg för att besöka Sûfiyyah

Helgonens underverk är bekräftade. I boken ”al-Bahr” heter det: ”Om Ka´bah lämnar sin plats för att besöka underverksmänniskor är det tillåtet att be mot dess mark.”1 I boken ”al-Mudjtabâ” står följande: ”Medan människorna stod och bad på Ibn-uz-Zubayrs och al-Hadjdjâdjs tid lyftes byggnaden upp i luften för att återgå till Ibrâhîms och dess ursprungliga grunder.” 1al-Bahr […]

Tveksam markägares allmosa

Fråga: En markägare tvekar på om han skall sälja sin mark, bebygga den, hyra ut den eller själv bosätta sig på den. Skall han betala allmosa på den efter ett år? Svar: Så länge han inte har beslutat sig för att handla med den behöver han inte betala allmosa på den. Så länge han är […]

Försäljning är inte handel

Fråga: En person köpte mark för att bygga ett hus på den. Med tiden ändrade han sig och beslöt sig för att sälja marken. Flera år efteråt såldes marken. Skulle han betalt allmosa på marken för alla dessa år? Svar: Nej. Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på egendomar, liksom mark eller bil, som […]

Videoinspelningar och fotografier är förbjuden avbildning

Varför har avbildade skulpturer numera blivit utspridda bland muslimerna? Därför att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade utav barmhärtighet mot de troende: ”Den som faller i tvetydigheterna faller i det olovliga, liksom herden som vallar kring förbjuden mark; han riskerar att valla på den.”1 När du säger att avbildning på papper är okej så […]

Skattletare finner skatt

Fråga: En person vet att en annan person har en skatt på sin mark. Hur kan den förste gagnas av skatten som finns på en mark som inte tillhör honom? Svar: Det enda föreskrivna sättet är att han kommer överens med markägaren och berättar för honom att han tror att det finns en skatt i […]

Köp är inte gåva

Fråga: Jag har köpt mark av min moder. Anses hon prioritera mig framför mina syskon? Svar: Nej, inte om du har köpt den med dina egna pengar. Hon har inte gett den till dig. I så fall hade hon prioriterat dig framför dem. I och med att hon sålde den till dig så har hon […]

Allmosa på mark köpt med lånat kapital

Fråga: Jag köpte mark för att handla med den. Hälften av mitt kapital hade jag lånat av min vän. Hur skall jag betala allmosa på den? Svar: Efter att ett helt år har gått uppskattar du dess värde och betalar allmosa på den. 2.5% vill säga.