Därför varar frigörelsens vänteperiod tre månadsperioder

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393) Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/140) De lärde har delade åsikter om den lösgjorda kvinnans (المختلعة) vänteperiod. Enligt majoriteten ska den vara tre månadsperioder, liksom den frånskilda kvinnans vänteperiod, förutsatt att hon får sin månadsperiod. Den åsikten delar bland andra Mâlik, Abû Hanîfah, ash-Shâfi´î, Ahmad och Ishâq bin Râhûyah […]

Man täcker ansikte under Ihrâm

Fråga: Får mannen i Ihrâm täcka ansiktet när han sover? Svar: Därom tvista de lärde. Det är dock harmlöst enligt den mest korrekta åsikten. Vad som är förbjudet är att täcka huvudet. Det är som sagt harmlöst att täcka ansiktet.

Att lyda en kvinna

436 – Abû Bakrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Männen gick under när kvinnorna blev åtlydda.” Svag. Därtill är inte hadîthens betydelse helt rätt. Det har autentiserats att i samband med fredsavtalet i Hudaybiyah rådde Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att slakta sitt offerdjur […]

Så bestryker kvinnan sitt huvud

Fråga: Skall kvinnan som tvår sig bestryka huvudet liksom mannen; från hårfästet till nacken och tillbaka? Svar: Vad skiljer kvinnan åt från mannen? De är jämlika i rening, tvagning och så vidare. Hon skall bestryka huvudet liksom mannen, vilket nämns i beviset.