Beskådningen enligt Ahl-ul-Hadîth och skolastiker

Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalîs hadîth om Beskådningen är som sagt autentisk och mångfaldigt återberättad från fler än trettio följeslagare och i fler än åttio hadîther. Beträffande dess betydelse, betror Ahl-ul-Hadîth den enligt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte. Och vad beträffar skolastiker bland Ashâ´irah, Mu´tazilah och Shî´ah, så är de enade om att […]

Hizb-ut-Tahrîrs skolastik

Insikt i religionen får en muslim att betro något andra förkastar. Därefter skall han inte fördöma den oliktänkande överdrivet mycket. Exempel på det är den nyligen omnämnda och autentiska rapporteringen från Ibn Mas´ûd1. Ty han var oinformerad varför han var ursäktad. I vissa terminologiska böcker heter det oinskränkt att den som förkastar något mångfaldigt rapporterat […]