Inte mer än en fingertopp

Fråga: Hur mycket ska kvinnan klippa av sitt hår när hon går ut ur Ihrâm? Svar: Motsvarighet av en fingertopp. Om en kvinna som lämnar Ihrâm inte ska klippa mer än en fingertopp, kan man undra hur det är fatt med de kvinnor som klipper sig som män.

Armbågar på marken i Sudjûd

Fråga: Vad är domen för att placera armbågarna på marken i Sudjûd? Svar: Det är föraktfullt och olämpligt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När du går ned i Sudjûd ska du lägga ned dina handflator och lyfta upp dina armbågar.”1 Han förmenade den bedjande att lägga ned underarmarna som ett rovdjur. Det är […]

Fader vikarierar för sin sons vigsel

Fråga: En man i Saudiarabien vill gifta sig med en kvinna i Jemen. Får hans fader vikariera för honom i samband med vigseln i Jemen? Svar: Ja, både hans fader och andra får vikariera för honom. Det är inga problem.

Som att fasta ett helt år

Fråga: Vad är dygdigt med att fasta sex dagar i Shawwâl? Gäller fastan både män och kvinnor? Uppnås dygden bara om de fastas i följd? Svar: Att fasta sex dagar i Shawwâl efter Ramadhân är som att fasta ett helt år. Fastan är generell och gäller både män och kvinnor, oavsett om dagarna fastas i […]

Lägrar fastande maka mot hennes vilja

Fråga: Under dagtid i Ramadhân lägrade en man sin hustru mot hennes vilja. Syndade hon? Får hon begära skilsmässa på grund av det? Svar: Hon syndar inte om hon var motvillig. Hon ska dock inte begära skilsmässa. Däremot får hon göra motstånd om det så skulle leda till slagsmål och bråk. Hon får försvara sig. […]

Sprängattentat görs inte av människor

Här är en fråga om sprängattentat och förstörelse. Sådana handlingar härrör bara från människor som har lämnat mänskligheten till förmån för rovdjurens och djurens natur. De är vare sig män eller människor. De har hjärntvättats, deras tänk är kaotiskt. Följaktligen har de blivit ett verktyg till förstörelse. En människa utan förnuft och tro överträffas till […]

Förgyllda klockor för män och kvinnor

Fråga: Vad är domen för klockor förgyllda i vitt guld? Svar: Förgyllda klockor är lovliga för kvinnor och olovliga för män. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd ju guld för det manliga könet. Vad beträffar vitt guld, så känner jag inte till något sådant. Allt guld är guldaktigt. Måhända syftar frågeställaren på silver. Silver […]

Könsintegrerade skolor vid nödfall

Kan man säga att samma sak gäller könsintegrerade statliga skolor? Det beror på. Om det är nöd, om det inte finns universitet eller skolor som är könssegregerade, så kan det ses som nödfall. I så fall måste studenten se till att inte sitta bredvid det motsatta könet, tala med det eller titta upprepande gånger på […]

Kvinnans högläsning i bönen

Fråga: Jag hörde ett utslag som förbjuder kvinnan läsa högt under högläsande bön. Stämmer det? Svar: Både och. Om hon inte omges av någon främmande man, får hon läsa högt. Och om hon omges av en främmande man, får hon inte göra det.

Förbjudet att titta på andras blygd

Muslim sade: 338 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin ´Uthmân: Zayd bin Aslam underrättade mig, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Sa´îd al-Khudrî, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En man skall inte titta på en annan […]

1. Hadîth ”När profeten begravde två av Uhuds stupade män…”

97 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att: ”När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begravde två av Uhuds stupade män i samma grav sade han: ”Vem av dem kunde mest av Qur’ânen?” Då han fick reda på vem som kunde mest lade han in denne först i fickan.”1 Rapporterad av al-Bukhârî. 1Autentisk.

Kvinnan skall inte sukta efter mannens drag

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ”Kasta alltså inte begärliga blickar på det som Allâh har skänkt några av er i rikare mått än andra – män skall få […]

Här vittnar inga kvinnor

Vittnen till hor måste vara män. Det är inte giltigt under några som helst omständigheter att vittnena är kvinnor. Därom har mig veterligen de lärde inga delade åsikter, förutom att det sägs att ´Atâ’ och Hammâd ansåg att det går bra med tre män och två kvinnor. Ibn Qudâmah sade: ”Den åsikten är avvikande och saknar […]

Maka leder make i frivillig bön

Fråga: Får hustrun som memorerar Qur’ânen leda sin man i frivillig bön? Svar: Nej. En kvinna kan inte leda en man i bönen. Det är inte tillåtet.

Makar bråkar om möbler

Fråga: Makarna bråkar om vem som äger möblerna. En av dem har bevis för sitt påstående. Är dennes bevis erkänt? Svar: Tvivelsutan. Om den som hävdar något kan bevisa det, räknas det. Att mannen och kvinnan får dela på det som vanligtvis tillhör män och kvinnor gäller endast när bevis saknas.

Vad är domen för att kvinnan visar sitt ansikte?

Fråga: Vad är domen för att kvinnan visar sitt ansikte? Svar: Det är inte tillåtet. Det är blygd framför män. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Ryttare brukade rida om oss när vi var tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Ihrâm. När de kom nära oss, drog var och en av oss […]

Älskar dig för Allâhs skull

Fråga: Får en främmande kvinna säga till en främmande man att hon älskar honom för Allâhs skull? Svar: Om hon inte befarar prövning och det är ingalunda prövande, så är det harmlöst.

Ingen arabiska, ingen kunskap

Hâfidh Abû Nu´aym bin ´Adî sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga flera gånger: ”Om du bara hade sett ash-Shâfi´î och hans retorik och vältalighet skulle du förundrats. Om han hade skrivit sina böcker utmed den arabiska som han brukade debattera med oss på skulle vi inte klarat av att läsa dem på grund av hans vältalighet […]

Make spårlöst försvunnen

Fråga: En man reste iväg och blev spårlöst försvunnen. Får hans hustru gifta om sig efter sin vänteperiod? Svar: Nej. Hon skall ta sitt fall till den föreskrivne domaren. Han skall tillämpa alla moderna sätt för att efterlysa honom. Efter att hon har genomgått sin vänteperiod på fyra månader och tio dagar, efterlyser domaren honom […]

Parfymerad kvinna utomhus

Fråga: Får en kvinna parfymera sig i moskén om hon inte passerar män? Svar: Hon får inte vara parfymerad utomhus. Hon får inte gå hemifrån parfymerad. Det får hon inte göra.