Enda förbudet som ålägger bot

Fråga: En person avsåg att resa varefter han utav okunnighet bröt fastan hemma. Behöver han sona som för samlag, vilket Mâlikiyyah säger? Svar: Han får inte bryta fastan hemma. Gör han det måste han bara ta igen dagen. Han behöver inte sona som för samlag. Samlag är inte som andra förbud. Således bryter samlag vallfärd […]

Människor accepterar moderna åsikter

De flesta fanatiska anhängare till de fyra imamerna brukar oftast avvika från sina imamers konkretiseringar. Istället efterapar de bara senare anhängare till rättsskolorna. Med andra ord prioriterar de eftersläntrarnas åsikter. Ju senare en person lever desto mer anammar de hans ord och lämnar, eller nästintill, de tidigares ord. Människor accepterar moderna åsikter och ju längre […]

Då hädar han som förkastar en hadîth

Enligt mig är det inte tillåtet att oinskränkt säga att den som förkastar en mångfaldigt rapporterad hadîth är otrogen eller inte otrogen och att den som förkastar en autentisk hadîth är syndig. Varken det ena eller det andra skall sägas oinskränkt. Det korrekta är – och Allâh vet bättre – att den som förkastar en […]