Allmosa till di-modern och di-systern

Fråga: Får man betala allmosa till di-modern och di-systern? Svar: De har rätt till allmosa om de tillhör allmosans berättigade målgrupper. Ty det är inte obligatoriskt att försörja di-modern och di-systern. De får som sagt erhålla allmosa förutsatt att de är berättigade.

Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a? Svar: Det finns två sorters innovationer: 1 – Innovation som utesluter dess utövare ur islam. Det är inte tillåtet att betala allmosa till dessa människor. Exempel på dessa är de som tror att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bönhör den som tillber honom, ber honom […]

Allmosa till vattenledningar och moskébygge

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa till vattenledningar och moskébygge? Svar: Det är inte tillåtet att betala allmosa till vattenledningar eller moskébygge. Allâh (ta´âlâ) har fastställt allmosans åtta berättigade målgrupper. Ingen muslim får överskrida dem.

Det islamiska landet enligt Ibn Taymiyyah

Att ett land är otroget, islamiskt eller syndigt är ingenting oföränderligt. Ett land får dess benämning efter sina invånare. Ett land som bebos av troende och gudsfruktiga människor är islamiskt där och då. Ett land som bebos av otrogna är otroget där och då. Ett land som bebos av syndare är syndigt där och då. […]

Barns och galningars allmosa

Fråga: Varför är det obligatoriskt att betala allmosa å barns och galningars vägnar när de ändå är omyndiga? Svar: Därför att allmosan är egendomens rätt. Allâh (ta´âlâ) sade: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ”… och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar åt tiggarna och dem som lider nöd.”1 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ […]

Köper böcker i form av allmosa

Fråga: Är det tillåtet att köpa Qur’ân-kopior och religiösa böcker i form av allmosa? Svar: Nej. Allmosans målgrupper är begränsade: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ”Välgörenheten är avsedd enbart för de fattiga och de nödställda och för dem […]

Följeslagarnas syn på Khawâridj

I Qur’ânen och Sunnah är det enbart två sorters målgrupper som uppges visa islam: troende och hycklare. Hycklaren är längst ned i helvetet. Den andre är troende. Den troende kan ha nedsatt tro varför han inte kallas för ”troende”. Han kan också ha en fulländad tro. Min poäng här är att ingen syndare eller innovatör, […]

Allmosa betalas bara till åtta målgrupper

Fråga: Får jag betala min allmosa till min broder så att han kan utföra sin första ´Umrah? Han är dock inte fattig. Svar: Allmosa betalas inte till rika. Den får inte betalas till rika: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ […]