Angrepp på otrogna i muslimska länder

Fråga: Vissa ungdomar tror att det är föreskrivet att vara respektlös mot otrogna medborgare och resenärer i islamiska länder. Följaktligen dödar eller rånar de dem om de ser dem göra något förkastligt. Svar: Det är inte tillåtet att döda en otrogen person som har lovats säkerhet av landet. Det är inte tillåtet att döda eller […]

Ha koll på ungdomarnas resor

Numera har resor olika betydelser. Den senaste tiden har politiska resor upptäckts. De är politiska och inte turistiska. På sådana resor lär sig ungdomarna smida planer för att förstöra samhället och bekämpa makthavarna. Alla förmögna måste fördöma sådana företeelser. Det är inte tillåtet att följa med på sådana resor, ty de är i saboterande syfte. […]

Syndiga ledare måste lydas

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag […]

Dagens uppror är avvikelse från Salaf

Vi kallar till Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. Jag tänker gott om dig och säger att du gör detsamma, men du tycks faktiskt inte göra det på grund av en eller annan orsak. Du har drabbats av samma sak som många andra idag. Ta inte illa upp. Din ställning fordrar konkretisering och religionen handlar […]

Salafs umgänge med makthavare

Opponenten gav sig på Muhaddithûn för deras återberättelser från az-Zuhrî och fördömde honom för att han blandade sig med makthavarna och hjälpte dem med deras tyranni. Vad beträffar hans umgänge med makthavarna, så gjordes det av både honom och andra vars religiositet, dygd och nobless de lärde är enade om. Några av dem var Imâm […]

9. Vägen många kallare lämnar

Utifrån det sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Profeterna är människorna med de svåraste prövningarna, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem. En person prövas i enlighet med sin religions styrka.”1 De som kommer efter dem är de rättfärdiga som kallar till Allâh på deras sätt, uppmanar till […]

Samma sak, andra namn bara

al-Albânî: Dessa Djamâ´at-ut-Takfîr… Åhörare: Nej, al-Djamâ´ah al-Islâmiyyah är inte Djamâ´at-ut-Takfîr… al-Albânî: De är samma sak. Åhörare: Nej, dessa har brutit sig ur de andra. al-Albânî: De är samma sak. De har bara ändrat namn. Deras metodik är en och samma. Gör de inte uppror? Åhörare: Jo. al-Albânî: Där har du det. De kanske heter olika. […]