Zakât-ul-Fitr för icke-fastande

Fråga: Min fader fastar inte. Ska jag betala Zakât-ul-Fitr för honom? Svar: Om han utelämnar fastan därför att han inte anser den vara obligatorisk, är han otrogen. Han är dock inte otrogen om han inte fastar på grund av lathet. Dock ska makthavaren tvinga honom att fasta. Han är som sagt inte otrogen varför han […]

83. Vad är domen för att kämpa utan makthavarens tillstånd?

Fråga 83: Vad är domen för att gå ut i kamp utan makthavarens tillstånd? Kämpen förlåts ju för varje droppe blod; är han martyr om han stupar? Svar: Om han går emot och trotsar makthavaren och föräldrarna så är han trotsig1. 1Både i detta fall och i det föregående är muslimen tvungen att ha tillstånd […]

13. Ibrâhîms visa kall till islam

Profeterna kallade till Tawhîd, ledde till sanningen och varnade för falskhet och avguderi. De var de kunnigaste och klokaste människorna. En fysisk förändring från deras sida skulle alltså inledas med likvidering av avguderi och villfarelse. Det var just så den ömme, förnuftige, heroiske och modige Ibrâhîm skulle göra. Han (ta´âlâ) sade: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ […]

Begravningsbön för självmördare

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbön för självmördare? Svar: Det är makthavaren som inte skall be för honom. Andra får be för honom, ty han var muslim. Begravningsbönen skall hållas för honom ehuru han var syndig. Makthavare och lärde skall emellertid inte be för honom.

När Ahmads mjukhet försvann

at-Tabarânî berättade: ´Abdullâh bin Ahmad berättade för oss: Abû Ma´mar al-Qatî´î berättade för mig: ”När vi fördes till makthavarens palats under prövningen och Ahmad (som för övrigt var en mjuk man) såg hur folket gav med sig, svullnade hans pulsådror och hans ögon blev röda. Hans mjukhet hade försvunnit, han hade blivit arg för Allâhs […]

2. Hadîth ”Det hör till högaktning av Allâh att…”

98 – Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det hör till högaktning av Allâh att respektera den gråhårige muslimen, förkunnaren av Qur’ânen, varken den som överdriver med den eller underdriver med den, samt den rättvise makthavaren.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd. 1God.

Studenter fördömer synder

Fråga: Med tanke på offentliga synder finns det studenter och kallare som fördömer dem genom att sprida de lärdas utslag. De protesterar inte alls mot makthavaren. Samtidigt fördöms de av andra studenter som säger att det är de lärdas uppgift. Vad är korrekt? Svar: Det klargjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade: […]

De sprider makthavarens dåliga sidor

Fråga: En person sprider muslimska makthavares dåliga sidor för att klargöra Allâhs föreskrift i sakfrågan och säga sanningen. Vad är domen för hans handling? Svar: Så gör Khawâridj. Det är inte tillåtet. Om makthavaren förfelar skall du råda honom hemligt. Visa inte felen för människorna. Råd honom hemligt. Antingen tar han till sig eller också […]