25. Täckelset blev obligatoriskt innan ´Îd-påbudet

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 74-76 2 – Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade också: ”Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade anlänt till Madînah, samlade han ihop Hjälparnas kvinnor i ett hus och skickade dit ´Umar bin al-Khattâb. ´Umar ställde sig vid dörren och hälsade till dem och […]

Sömn och vila innan ´Umrah

Fråga: Vad är domen för att, efter att ha anlänt till Makkah, skjuta upp på ´Umrah ett par timmar för att kunna sova, vila eller äta först? Svar: Det är harmlöst om det så skulle handla om flera dagar. Däremot ska han förbli i sin Ihrâm, han ska inte lämna den eller hamna i förbud. […]

Även Makkah-bor gör Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: En man bor och arbetar i Makkah. Efter sin vallfärd reste han till Tâ’if för att besöka sina föräldrar. Var han ålagd att utföra Tawâf-ul-Wadâ´ först? Svar: Han är tvivelsutan ålagd att utföra Tawâf-ul-Wadâ´.

Kvinna glömmer klippa håret efter ´Umrah

Fråga: En kvinna som utförde ´Umrah med sin make glömde klippa sitt hår varefter hon återvände hem. Under tiden har de haft samlag. Vad är domen för det? Svar: Hon ska klippa håret var hon än befinner sig. När hon kommer ihåg eller lär sig domen, klipper hon håret, oavsett om hon befinner sig i […]

Passerar station utav okunnighet

Fråga: En man som hade besökt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav i Madînah ville göra ´Umrah. Han visste inte var Madînahs station låg varvid han begav sig mot Makkah och på vägen fick reda på att han ska gå in i Ihrâm 70-80 km innan Makkah. Väl framme hörde han att han ska […]

Vill göra ´Umrah först i Makkah

Fråga: Jag lämnade min hemstad och passerade en station utan att avse ´Umrah. När jag väl kom fram till Makkah ville jag göra ´Umrah. Varifrån ska jag inträda i Ihrâm? Svar: Gå ut till Tan´îm, Dji´irrânah eller ´Arabah. Till Harams gränser med andra ord. Gå dit och avse ´Umrah.

Makkahbo vill vallfärda från Madînah

Fråga: En person från Makkah reser till Madînah för att arbeta. På väg hem till Makkah vill han utföra ´Umrah. Var ska han gå in i Ihrâm? Svar: Från Madînahs station, från Dhûl-Hulayfah. Fråga: Om en person från Makkah är utanför stationerna och vill vallfärda. Var ska han gå in i Ihrâm? Svar: Från en […]

Testamenterar att begravas i Makkah

Fråga: Vissa testamenterar att begravningsbönen bes för dem i Makkah eller Madînah eller att de begravs i någon av dem. Vad är domen för testamentet och är det obligatoriskt att verkställa det? Svar: Det är inte obligatoriskt att verkställa det. Däremot är det harmlöst att verkställa det om möjligt. Det är tillåtet om möjligt men […]

Döda hörde sina profeter tala till dem

Allâh (´azza wa djall) sade: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ”Han lämnade dem med orden: ”Jag framförde min Herres budskap till er, mitt folk, och gav er goda råd. Men ni tycker inte om rådgivare.”1 Här fördömde Sâlih (´alayhis-salâm) sitt folk efter att Allâh hade […]

Ett kall till Satan och Elden

Fråga: Är sprängattentat och självmordsattentat ett kall? Svar: Alla som gör sådana handlingar måste kallas till Qur’ânen och Sunnah; de själva är alltså i behov av kall. Hur kallar de på folk med hjälp av sprängattentat och förstörelse? Det är inget kall utan skrämsel och förstörelse. Kallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på det […]

Ena halvåret dag, andra halvåret natt

Fråga: Hur fastar man i ett land som har natt ena halvåret och dag andra halvåret? Svar: Därom tvista de lärde. Vissa lärde säger att de får rätta sig efter Makkah som är grunden till alla städer. Andra lärde menar att de får utgå från att dagen är tolv timmar lång, vilket den vanligtvis brukar […]

Resenärens besvärliga fasta

Fråga: Vad är domen för resenärens besvärliga fasta? Svar: Om den är besvärlig och uthärdlig, så är den föraktfull. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en grupp människor runt en skuggad man och sade: ”Vad är detta?” De sade: ”Han fastar.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att […]

Ingen fasta under hela resan

Fråga: Får jag utelämna fastan under min tredagars långa resa? Svar: Du får utelämna fastan under färden och när du väl nått slutdestinationen. Kommer du till Makkah för ´Umrah och stannar där fyra-fem dagar, få du låta bli att fasta. År 8 erövrade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Makkah runt den 20 Ramadhân. Han […]

Nitton dagar i Makkah

Fråga: Är tidsfristen för avsaknad fasta under resa begränsad? Svar: Den är inte begränsad. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in i Makkah den 20 Ramadhân och lät bli att fasta resten av månaden, sade Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ)1. Han stannade ytterligare nio-tio dagar i Makkah. Han var alltså nitton dagar i Makkah […]

23. Muhammads budskap i begynnelsen

Också Sunnah består av många bevis för att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde och avslutade sitt kall med Tawhîd som han vidhöll hela livet: 1 – ´Amr bin ´Absah as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Under den hedniska tiden ansåg jag att människorna var vilsna, ty de dyrkade avgudar. Jag fick reda på […]

29. När lyssnade djinnerna till Qur’ânen?

Fråga 29: När lyssnade djinnerna till Qur’ânen? Var hände det? Svar: Det hände när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på väg hem från Thaqîf och utspelade sig i en palmodling mellan Makkah och Tâ’if. De lyssnade till kapitlet ”ar-Rahmân”. När de hörde versen: فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ”Vilket av er Herres verk vill […]

28. När begav sig profeten till Thaqîf?

Fråga 28: När begav sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Thaqîf och hur gick det? Svar: Efter att hans farbror Abû Tâlib hade dött började avgudadyrkarna besvära honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) än mer. Följaktligen begav han sig till Thaqîf för att kalla dem till Allâh och be dem om skydd och […]

26. När ägde Nattfärden och Himmelsfärden rum?

Fråga 26: När ägde Nattfärden och Himmelsfärden rum? Svar: Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fyllt 50 år. Nattfärden var från Den heliga moskén till Aqsâ-moskén. Himmelsfärden var från Aqsâ-moskén till Det yttersta lotusträdet. Han upphöjdes till en höjd där han kunde höra pennorna skriva och högre än så. Han (sallâ Allâhu ´alayhi […]

25. Vilket år upplöstes pakten?

Fråga 25: Vilket år hände det? Vad hände det året? Svar: Det hände tio år efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blivit profet. Samma år dog hans hustru Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ) och hans farbror Abû Tâlib. Det året läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kapitlet ”an-Nadjm” varpå han, de troende och […]

21. Muhammads kall

Den femte var profeternas mästare och sigill Muhammad bin ´Abdillâh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han fick erhålla det största och mest fulländade och kompletta budskapet. Allâh sände honom som en nåd till skapelserna för att ge glada budskap, varna och kalla till Allâh. Han vägledde till allt gott och varnade för allt ont. Vilka […]