33. Vem var den förste muslimen som utvandrade till Madînah?

Publicerad: 19.10.04 Författare: ´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377) Källa: Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 103 Fråga 33: Vem var den förste muslimen som utvandrade till Madînah? Svar: Den förste som utvandrade till Madînah var Abû Salamah bin ´Abdil-Asad al-Makhzûmî, make till Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhumâ). Efter honom utvandrade de övriga muslimerna.

Make dör under makans vallfärd

Fråga: Medan en vallfärdande kvinna befann sig i ´Arafah fick hon reda på att hennes make hade dött. Vad ska hon göra? Svar: Hon ska fullborda sin vallfärd. Därtill ska han undvika dofter, försköning och allting annat som har med sorgetid att göra. När hon återvänder till sin hemstad ska hon sörja i samma bostad […]

Onödigt baktal av innovatörer

Fråga: Vad är domen för att baktala en innovatör om det inte medför någon religiös nytta? Svar: Det är inte tillåtet. Baktal är otillåtet om det inte medför en religiös nytta, såsom att fördöma synder eller anmäla angripare. Det är alltså tillåtet vid behov. Även en kvinna får klaga på sin snåle man, vilket Hind […]

Make betalar allmosa på makans smycke

Fråga: En kvinna har smycke men inga pengar för att betala allmosa på smycket. Får hennes make betala allmosa å hennes vägnar? Svar: Det är harmlöst om hon går med på det. Samma sak kan hennes anhöriga, som fadern eller brodern, göra. Om ingen kan göra det och hon har bara smycke, får hon sälja […]

Får hon leva vidare med sin kristne man?

Fråga: En kvinna har konverterat från kristendomen till islam. Hennes make är fortfarande nasaré. Får hon leva vidare med honom? Finns det någon period som ska iakttagas? Svar: Om hon konverterar till islam till skillnad från honom, väntar hon en vanlig vänteperiod. Skulle han konvertera till islam inom hennes vänteperiod, förblir han hennes make. Men […]

23. Badrum i hem obligatoriskt

22 – Badrum i hem obligatoriskt Makarna måste ha ett badrum i hemmet. Maken får inte låta makan besöka allmänna badhus eftersom handlingen är förbjuden. Flera hadîther behandlar ämnet varav några lyder såhär: 1 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som tror på Allâh och […]

Då börjar änkans sorgetid

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ”När någon av er dör och efterlämnar hustrur, skall de iaktta en väntetid av fyra månader och tio dagar.”1 Versen bevisar att änkan måste vänta fyra månader och tio dagar från och med hennes makes dödsdag och inte från och […]

Makan fastar men ber inte

Fråga: Vad åligger maken vars maka fastar men inte ber? Svar: Maken är ålagd att skilja sig från henne, ty utelämnad bön är otro som utesluter dess utövare ur religionen. Alltså är hon otrogen och otrogna kvinnor får troende män inte gifta sig med. Han (ta´âlâ) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ […]

58. Vidriga makar

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: al-Asma´î sade: ”Djahms hustru kom när en man sade till henne att Allâh är ovanför tronen. Då sade hon: ”Begränsad ovanpå något begränsat?” Den här kvinnan är otrogen på grund av det uttalandet.” ´Âsim bin ´Alî bin ´Asîm – Ahmads och al-Bukhârîs lärare och tillhörande deras kull – sade: […]

Psykiskt sjuk maka vägrar maken samlag

Fråga: En kvinna är psykiskt sjuk. Då hennes make vill ha samlag med henne händer det att hon vägrar på grund av sin sjukdom. Är det problematiskt? Svar: Om hon är sjuk skall hon berätta det för sin make. Antingen accepterar han ursäkten eller också låter hon bli att lyda honom om hon är påtagligt […]

Fyra frånskilda kvinnors brudgåvor

Det finns fyra sorters frånskilda kvinnor i förhållande till brudgåvan: 1 – Frånskild kvinna som har varit i enrum med maken och fått sin brudgåva bestämd. Det är hon som nämns i föregående vers. I detta fall får mannen inte ta något av det han gett henne i brudgåva och hennes vänteperiod upphör efter tre […]

De får bojkottas längre än tre dagar

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är inte tillåtet för muslimen att bojkotta sin muslimske broder längre än tre nätter.” Abû Dâwûd rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som bojkottar sin broder ett helt år har typ spillt hans blod.” Allt detta handlar om […]

Där genomgår änkan sin sorgetid

Fråga: Om en kvinna har som vana att besöka sin son eller sin dotter. Får hon göra det under sin sorgetid? Svar: Jag tror att jag har svarat på frågan1. Att hon går till sin sons hus är inte viktigare än att hon går till sin Herres hus. Fråga: Skall hon genomgå sin sorgetid där […]

Då får änkan gå hemifrån

Fråga: Min mosters make har dött. Hur länge skall hennes sorgetid vara och vad skall hon göra under tiden? Svar: Hon skall vara hemma. Hon får bara gå ut vid nödfall. Fråga: Får hon gå och besöka sina grannar och andra? Svar: Inte alls. Fråga: Får hon gå till läkaren för operation? Svar: Hon får […]

Maka får inte gå på lektioner

Fråga: Makan ber maken om tillstånd att få gå på lektion om bara en gång i månaden. Maken går inte med på det. Vad råder ni oss? Svar: Gå inte ut utan hans tillstånd. Att hon går på lektion är rekommenderat och att hon lyder sin make är obligatoriskt, särskilt om hennes vistelse i hemmet […]

Orättvisa män

Allâh (´azza wa djall) sade: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ”Olyckliga de som snålar med mått och vikt, de som vid köp kräver fullt mått, men som vållar förlust genom att mäta och väga upp snålt!”1 Det Allâh (´azza wa djall) nämner om mått och vikt är […]

Får inte leva med sådan partner

En sådan kvinna skall be sin syndige make skilja sig från henne. Han kanske vägrar om han inte får ersättning. Ersättningen som föreskriften tillåter honom återkräva är brudgåvan. Om hon är beredd på att återge honom brudgåvan som hon fick av honom, befaller föreskriften honom att separera sig från henne. Denna ersättning är lösgörelse (الخلع). […]

Make fastar inte Ramadhân

Fråga: Min make låter avsiktligt bli att fasta. Får jag servera honom mat under dagen i Ramadhân? Svar: Du får inte ens leva med honom om han inte fastar. Han är otrogen. En muslim får inte leva med en otrogen; han låter avsiktligt bli att fasta. Fastan är en av islams pelare.

Änkans begravningsbön under sorgetiden

Fråga: Får änkan vars make har dött gå ut till moskén och be begravningsbönen för honom och sedan återvända snabbt hem? Svar: Ja. Det är harmlöst. Hon får be för honom och gå hem sen.

Änkans parfymerade kläder

Fråga: En sörjande änka har kläder som parfymerades innan hennes make omkom. Får hon ta på sig dem under sin sorgetid? Svar: Hon skall inte ta på sig dem om de luktar parfym.