Inte om hon reser utan Mahram

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till en behövande man så att han kan betala sin frus resa? Svar: Så länge han är behövande och fattig och inte klarar av att betala sin frus biljett, får du betala allmosa till honom. Det enda undantaget är om hon ska resa utan Mahram; i så fall […]

Kvinna utvandrar med små barn

Fråga: En man bor i Riyâdh. Hans familj, som bor i ett otroget land, har fått visum till landet och vill utvandra. Får hans fru resa ensam med deras små barn för att komma till detta land? Svar: Nej, men enligt de lärde är utvandring ett undantag. En kvinna får utvandra utan Mahram om hon […]

Han skall förbjuda alla

Fråga: Får flickans förmyndare förbjuda henne att resa utan Mahram? Svar: Klart. Han skall förbjuda sin dotter, syster, moder och alla andra kvinnor som han är Mahram till att resa utan Mahram.

Handskakning med ex-fruns moder

Fråga: En man har skilt sig från sin hustru. Får han skaka hand med hennes moder efter deras skilsmässa? Svar: Ja. Han är hennes Mahram ehuru han har skilt sig från hennes dotter. Han är hennes Mahram.

Resa med moder och svåger

Fråga: En kvinna reser med sin moder och svåger. Anses hon resa utan Mahram? Svar: Ja. Hon får inte resa utan Mahram: ”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa utan Mahram.”