Så fort du kommer till Muzdalifah

Fråga: Vad är domen för att vallfärdaren anländer till Muzdalifah innan ´Ishâ’ infaller? Ska han skjuta upp på Maghrib till ´Ishâ’… Svar: Nej, nej. Det är Sunnah att be så fort han kommer fram ehuru tiden för ´Ishâ’ inte har gått in. Det är harmlöst.

Då får bönen bes efter dess tid

al-Bukhârî sade: 641 – Abû Nu´aym berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Yahyâ: Jag hörde Abû Salamah säga: Djâbir bin ´Abdillâh underrättade oss: ”På Vallgravsdagen kom ´Umar bin al-Khattâb till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vid Allâh! Jag kunde knappast be förrän solen höll på att gå ned, det vill […]

Missade böner ska bes i turordning

al-Bukhârî sade: 641 – Abû Nu´aym berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Yahyâ: Jag hörde Abû Salamah säga: Djâbir bin ´Abdillâh underrättade oss: ”På Vallgravsdagen kom ´Umar bin al-Khattâb till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vid Allâh! Jag kunde knappast be förrän solen höll på att gå ned, det vill […]

Frivilliga böner under resa

Fråga: Vilka frivilliga böner ska utebli under en resa? Svar: De rekommenderade böner som är förknippade med Dhuhr, Maghrib och ´Ishâ’. Alla andra frivilliga böner ska bes under resan.

Bästa sortens Witr

Fråga: Har det autentiserats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna bad Witr i Tarâwîh med en enda Tashahhud? Svar: Ja, de säger att det är harmlöst att be Witr med en Taslîm. Man ska däremot inte sitta i första Tashahhud så att bönen inte liknar Maghrib. Det är förbjudet. Hadîthen säger: ”Likna […]

Högläsning i missade Raka´ât?

al-Bukhârî sade: 636 – Âdam berättade för oss: Ibn Abî Dhi’b berättade för oss: az-Zuhrî berättade för oss, från Sa´îd bin al-Musayyab, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Gå till bön när ni hör Iqâmah. Var lugna och fina och ha inte bråttom. Det ni hinner med ska ni be […]

Sûfî kysser berusad yngling på munnen

Efter att vi hade bett Maghrib kom Shaykhens vänner däribland Shaykh ´Abdus-Salâm as-Sarghînî och Shaykh Mahdî al-´Alawî. De började spela schack. Shaykhen såg det men fördömde inte dem. Det betyder att han tillhör de lärde som inte lever som de lär, tänkte jag tyst för mig själv. Därefter lämnade de schackspelet och gick över till […]

9. Nattbönens tillvägagångssätt

[13] Ingående har jag behandlat ämnet i ”Salât-ut-Tarâwîh1” varför jag väljer att fatta mig kort för att ge läsaren en underlättad påminnelse: 1 – Tretton Raka´ât. Bönen inleds med två korta Raka´ât. Enligt den starkaste åsikten är de de två Raka´ât efter ´Ishâ’ eller två särskilda Raka´ât som nattbönen inleds med. Därefter bes två riktigt […]

Bön mellan böneutrop och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att den som vill får be mellan alla två böneutrop 627 – ´Abdullâh bin Yazîd berättade för oss: Kahmas bin al-Hasan berättade för oss, från ´Abdullâh bin Buraydah, från ´Abdullâh bin Mughaffal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan alla två böneutrop finns en bön. […]

Bad Maghrib fyra Raka´ât

378 – Jag sade till Ahmad: ”Medan en man ber Maghrib inser han i Tashahhud att han har bett fyra Raka´ât. Vad ska han göra?” Han svarade: ”Han ska göra två Sudjûd på grund av glömska. Därmed är hans bön fullbordad.” 379 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som tvivlar huruvida han har […]

Så att det inte blir till en vana

2837 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag gjorde detta för att inte mitt samfund skall besväras.” Rapporterad av at-Tabarânî (10525): Idrîs bin ´Abdil-Karîm al-Haddâd berättade för oss: Ahmad bin Hâtim at-Tawîl berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Abdil-Quddûs berättade för oss, från al-A´mash, från ´Abdur-Rahmân bin Tharwân, från Zâdhân som berättade att ´Abdullâh […]

Tiden mellan böneutropet och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 14 – Kapitel om fristen mellan böneutropet och Iqâmah samt den som inväntar Iqâmah 624 – Ishâq al-Wâsitî berättade för oss: Khâlid berättade för oss, från al-Djurayrî, från Ibn Burdah, från ´Abdullâh bin Mughaffal al-Muzanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan två böneutrop finns en bön. Mellan […]

Hopslagna böner utan Takbîr och Taslîm

Fråga: På grund av regn slog imamen ihop Maghrib och ´Ishâ’. En närvarande man varken avslutade Maghrib eller inträdde i ´Ishâ’. Räknas hans böner med imamen? Svar: Mannen som bad Maghrib med imamen utan att avsluta den och ´Ishâ’ utan att inträda i den har ingen giltig Maghrib. Ty han avslutade inte bönen utan sammanband […]

337. Får man besöka sorgehuset för att dricka kaffe och kondolera?

Fråga 337: Efter begravningen går folk hem till sorgehuset för att dricka kaffe och kondolera dem en andra gång. Vanligtvis sker det efter Maghrib. Därefter går de hem. Vad är domen för det? Svar: Det är innovation. Vare sig under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid eller efter hans död satt följeslagarna (radhiya Allâhu […]

Måste be innan midnatt

Fråga: Vissa kommer fram till Muzdalifah mycket sent på natten, kanske till och med strax innan midnatt, och ber först då Maghrib och ´Ishâ’. Bes Maghrib här i tid? Svar: De som lämnar ´Arafah för Muzdalifah och anländer sent på natten slår ihop bönerna på ´Ishâ’s tid. Det har rapporterats autentiskt att Allâhs sändebud (sallâ […]

Ber Witr efter ´Ishâ’ på Maghribs tid

Fråga: Om jag slår ihop Maghrib med ´Ishâ’ på Maghribs tid. Får jag be Witr därefter? Svar: Ja. Be efter att du har bett ´Ishâ’ ändock den har slagits ihop med Maghrib.

Bönen i Muzdalifah efter midnatt

Fråga: Jag kommer till Muzdalifah efter midnatt. Får jag slå ihop Maghrib och ´Ishâ’ där eller skall jag be innan? Svar: Den som befarar att komma till Muzdalifah efter midnatt måste be innan om än på vägen. Han får inte sinka bönen till efter midnatt. Ty ´Ishâ’s tid slutar vid midnatt.