Ashâ´irahs splittrade teser om människans förmåga

al-Fakhr ar-Râzî sade i ”al-Arba´în fî Usûl-id-Dîn” och ”Nihâyat-ul-´Uqûl” att Ashâ´irah är uppdelade i fyra grupper och att deras gemensamma nämnare är att slaven saknar oberoende i sina handlingar. I den andra boken nämner han att deras gemensamma nämnare är att slaven gör sina handlingar frivilligt. Härmed skall vi klargöra alla gruppers respektive tes: 1 […]

Tillbaka till gummornas dogm

Jag läste Abû Dja´fars handskrift: ”Jag hörde Abûl-Ma´âlî säga: ”Jag hade läst så mycket. Sedan lämnade jag muslimerna med deras islam och uppenbara kunskaper, gick ut på det vida havet och började dyka efter det som muslimerna hade förbjudit. Jag gjorde allt det för söka efter sanningen. Förr i tiden rymde jag från efterapning och […]