Varför bryter inte försats fastan?

Fråga: Ni nämnde hadîthen ”Han avstår från sin lust” för att bevisa att lustfylld utlösning bryter fastan. Varför kan man inte säga detsamma om försatsen? Svar: Därför att försatsen vare sig utsöndras med lust eller hamnar i livmodern. Om man inte känt av dess fukt skulle man aldrig vetat att den utsöndrats. Den utsöndras nämligen […]

Han ursäktar inte Ibn Taymiyyah

Må Allâh benåda personen som talar vetenskapligt om de lärde, förtiger dem ömt, granskar deras uttalanden lugnt och sansat och förstår dem för att sedermera be om förlåtelse för dem och slutligen ursäkta dem. Annars vet han inte och inte heller vet han att han inte vet. För om du ursäktar de stora imamerna för […]

Videoinspelningar och fotografier är förbjuden avbildning

Varför har avbildade skulpturer numera blivit utspridda bland muslimerna? Därför att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade utav barmhärtighet mot de troende: ”Den som faller i tvetydigheterna faller i det olovliga, liksom herden som vallar kring förbjuden mark; han riskerar att valla på den.”1 När du säger att avbildning på papper är okej så […]