Kallarens oundvikliga besvär

Fråga: Jag rådde en man som älskade musik och gav honom nyttiga kassettband. Jag spelade över kassettbanden med nyttigheter. Efter ett tag återföll han till musiken och började förtala och förbanna mig. Trots det har jag fortsatt råda honom. Vad är domen för det? Svar: Gläd dig sett till att du besväras för kallets sak. […]

Kör ut dem!

Muhammad bin Yûsuf bin Wâqid bin ´Uthmân al-Firyâbî. Imâm, Hâfidh och Shaykh-ul-Islâm. Ibn Zandjûyah sade: ”Jag har inte sett någon vara så from som al-Firyâbî.” Muhammad bin Sahl bin ´Askar sade: ”Vi gick ut med Muhammad bin Yûsuf al-Firyâbî för att be om regn. Han tog upp händerna och hann inte ta ned dem förrän […]