Tvivlar på sin tvagning

93 – Jag frågade min fader om mannen som tvivlar ifall hans tvagning har brutits. Han sade: ”Han ska inte två sig på nytt förrän han hör ljud eller känner lukt.” 94 – Jag frågade min fader om mannen som tvivlar ifall han har tvått sig. Han svarade: ”Om han är övertygad om att han […]

Klor i vattnet

Fråga: I vårt land är det vanligt att vattnet rensas med klor som gör att vattnets färg och lukt ändras. Påverkar det tvagningen? Svar: Rengöringsmedel i vatten påverkar ingalunda så länge det fortfarande är vatten. Det spelar ingen roll att några av dess egenskaper ändras. Vatten kan ju ändras av alger, blad, sand och annat. […]

8. Stor mängd orenhet i rent vatten

Måhända undrar någon om vattnet som blandas med mycken orenhet och som både saknar anmärkningsvärd lukt och färg blir orent. Tillsynes gör det inte det. Men de lärde säger att om orenheten saknar stark lukt och har en färg lik vattnet vars smak är oförändrad, skall det uppskattas att orenhetens färg är olik vattnets. Om […]

Vad är domen för fredagsbadet?

Fråga: Vad är domen för fredagsbadet? Svar: Fredagsbadet är rekommenderat. Hadîthen säger: ”Den som tvår sig på fredagen har gjort bra och den som badar [skall veta att] badet är bättre.” Det är alltså rekommenderat. Fråga: Börjar dess tid efter Fadjr-bönen eller soluppgången? Svar: Han skall bada innan han beger sig till fredagsbönen för att […]