Lovar makan att inte gifta om sig

Fråga: En man lovade sin fru att inte gifta om sig. Med tiden har han behövt gifta om sig. Får han gifta om sig och bryta sitt löfte? Svar: Han skall gifta sig och sona för sin svordom. Han skall sona för sin svordom och gifta sig.