Låntagarens besvärligheter

Abû Sirmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som besvärar kommer att besväras av Allâh och den som försvårar kommer att få det svårt av Allâh.”1 Exempel på det är att låntagaren besvärar långivaren. Låntagaren får inte ens skänka välgörenhet utan långivarens tillstånd. Att bara en enda […]

Be om lov innan du lämnar värden

182 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om någon av er besöker sin broder och sitter hos honom, skall han inte resa sig upp förrän han ber honom om lov.” Rapporterad av Abûsh-Shaykh i ”Târîkh Asbahân” (113): Ishâq bin Muhammad bin Hakîm berättade för oss: Yahyâ bin Wâqid berättade för oss: Ibn Abî […]

Sponsrad vallfärd får inte utföras av andra

En person som blir bjuden på vallfärd får inte låta någon annan vallfärda å hans vägnar så länge han inte ber sponsorn om lov. Ett annat alternativ är att sponsorn ger honom pengar och ber honom ge dem till personen han tycker är lämplig. Men om de kommer överens om att det är han som […]