Hur betalas allmosa på månadslöner?

Fråga: För att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa måste egendomen ha funnits ett helt år. Hur betalas allmosa på månadslöner? Svar: När ett helt år har gått efter den första månadslönens utbetalning betalas allmosa på hela egendomen. Det betalningssättet är bäst. Den egendom som har funnits ett helt år betalas i tid medan […]

Allmosa på månadslön och välgörenhetsorganisationer

Fråga: Hur betalas allmosa på månadslön och välgörenhetsorganisationer? Svar: Det bästa, enklaste och säkraste sättet är att utse en månad till att betala hela allmosan. Exempelvis utser man Ramadhân till en sådan månad och betalar allmosa för det hela gångna året inklusive Sha´bân. Det är bra och bekvämt. Jag kan absolut inte komma på något […]

Skattletare finner skatt

Fråga: En person vet att en annan person har en skatt på sin mark. Hur kan den förste gagnas av skatten som finns på en mark som inte tillhör honom? Svar: Det enda föreskrivna sättet är att han kommer överens med markägaren och berättar för honom att han tror att det finns en skatt i […]

Väktare på bank

Fråga: En man arbetar för ett väktarföretag som betalar hans lön. Företaget har gett honom uppdraget att vakta en bank som arbetar med ränta. Är det tillåtet för honom? Svar: Om han kan förflyttas till ett annat ställe, är det bättre för honom och hans samvete. Om han inte klarar av det, vaktar han den. […]