al-Kawtharîs förhållande till Mudjâhid

Abû ´Abdillâh underrättade oss: Abûl-´Abbâs berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: Rawh underrättade oss: Shibl berättade för oss, från Ibn Nadjîh, från Mudjâhid som sade om Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ”Vi kallade på honom från berget Sinais högra sida och drog honom intill Oss […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh har ansikte

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fem saker och sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger […]

Krossa fladdermössen

Sedan gammalt finns det kallare till mörker och prövningar. De sprider tvivel om de lärde och den sanna metodiken. De uppmanar andra att tänka utanför ramarna1. Vi beträder dock en sund och rak väg och metodik i form av Qur’ânen, Sunnahs och Salafs förståelse. Varför ska vi bry oss om något annat? Vi ska sprida […]

Har aldrig varit en ängel

Vad som tyder på att hadîthen är påhittad är Djibrîls fras: ”Måhända prövas jag som Iblîs prövades. Han var en ängel.” Å andra sidan säger Allâh (´azza wa djall) i Qur’ânen: كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ”Han tillhörde djinnerna och han trotsade sin Herres befallning.”1 Apropå Ibn ´Abbâs förklaring att Iblîs tillhörde lustgårdarnas […]

65. Qur’ânen förklarar religionen

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han lät honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara det sista sändebudet som förkunnade glada budskap och varnade, och som den som på Hans uppdrag kallar till Honom, och en ledfyr. Han sände ned Sin visa skrift till honom. Med den förklarade Han sin […]

9. Hadîth ”Den som lär folket det goda och glömmer sig…”

131 – Djundub bin ´Abdillâh al-Azdî (radhiya Allâhu ´anh), profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som lär folket det goda och glömmer sig själv är som ett ljus; det lyser upp folket och bränner sig självt.”1 Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” med en […]

360. Videofilmer i påminnande syfte

Fråga 360: Är det tillåtet att titta på videofilmer där lik tvättas, lindas och begravs i påminnande syfte? Filmerna är ackompanjerade med prosan: Det är inte främlingen i Levanten och Jemen som är främling främlingen är han som är främling i graven och lakanet Svar: Helt klart skall hjärtan påminnas. Dock är påminnelser med hjälp […]

Ibn Fawrak bekräftar Allâhs höghet och resning

I ”al-Asmâ’ was-Sifât” citerade Imâm Abû Bakr al-Bayhaqî sin lärare Imâm och ´Allâmah Abû Bakr Muhammad bin al-Hasan bin Fawrak som sade: ”Reste Sig (استوى) betyder att Han upphöjde Sig (علا).” Han sade om Hans ord: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ”Kan ni vara säkra på att Han, som […]

ar-Rûmîs syn på ”al-Mathnawî”

al-Aflâkî sade: ”Sultân Walad sade: ”Några vänner beklagade sig inför vår mäster över att somliga undrade varför ar-Rûmî kallade sin bok ”al-Mathnawî” för Qur’ân. Denne er slav sade till dem: ”Ty den tolkar Qur’ânen.” Min fader blev tyst en stund varefter han sade: ”Din hund! Varför är den inte Qur’ânen? Din åsna! Varför är den […]

8. Sjunde beviset från Sunnah för Allâhs händer

7 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”De rättvisa kommer att vara på predikstolar av ljus till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra hand och båda Hans händer är högra.”1 Rapporterad av Muslim. 1Muslim (1827).

Hadithen om Abu Hanifah

Abû Hanîfahs anhängare har stor del i att hitta på en massa dygder om honom. De gick så långt att de till och med hittade på hadîther som till exempel: ”I mitt samfund kommer det att finnas en man vid namn an-Nu´mân och tillnamn Abû Hanîfah. Han är mitt samfunds ljus, han är mitt samfunds […]

27. al-Albânî var inte Hizbî

Att han anklagar al-Albânî för att vara Hizbî, överensstämmande med Hizbiyyûn eller att han godkänner sektväsen är ytterligare en lögn mot honom. Han sade själv: ”Hasan al-Bannâ var varken Salafî sett till dogmen eller till metodiken.”1 Han kritiserade honom på flera punkter efter att ha sagt följande: ”Hasan al-Bannâ skall ha eloge för att ha […]

336. Vad är domen för att sorgehuset tar emot gäster i flera dagar?

Fråga 336: Numera är det vanligt att sorgehuset tar emot kondolerande gäster i minst tre dagar. De lyser upp platsen och hyr lokal för ändamålet. Vad är domen för det? Svar: Det är slöseri med tid och slöseri med pengar. Det är också uppvisning i innovation. Den handlingen var inte känd på Salafs (radhiya Allâhu […]

Varför uppåt?

Den fjortonde hadîthen: Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans […]