313. Dubbelmoraliska människor

313 – Khâlid bin Makhlad berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin Salmân, från sin fader, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det tillkommer inte den dubbelmoraliske att vara trovärdig.”1 FÖRKLARING Hadîthen är ett konkret fördömande av dubbelmoraliska människor, oavsett […]

35. Den siste profeten

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 31 – Allt profetskap som utropas efter honom är endast villfarelse och drift. FÖRKLARING Alla som utropar sig till profeter eller sändebud efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vilsna och lustfyllda. Villfarelse är motsatsen till förnuft och lust är motsatsen till sanning och vägledning. Allâh (´azza wa djall) […]

Ibn Qudâmah: Skolastiker är skamlösa lögnare

En grupp skolastiker och innovatörer klänger sig fast vid dementi av liknelse för att kunna kritisera Ahl-ul-Athar och avfärda rapporteringar. Varifrån annars kommer de fram till liknelse? Om gemensamma namn innebär liknelse så har de själva liknat Allâh vid skapelsen då de bekräftar Hans hörsel, syn, kunskap, förmåga, vilja och liv. Allâh har ju nittionio […]

Sûfiyyahs nakna helgon

Läs hur ad-Dabbâgh ljuger: ”De ädla änglarna försvinner när ett icke-helgons blygd blottas. Men när ett helgons blygd blottas, försvinner de inte. Ty han gör det enkom skäligt och blottar bara sin blygd för något som är viktigare.”1 ash-Sha´rânî betraktade blottad blygd som ett av helgonens underverk medan ad-Dabbâgh ansåg att nakenheten utgör Sûfiyyahs helgonskaps […]

8. Hadîth ”Lögn mot mig är olik lögn mot någon annan…”

96 – al-Mughîrah berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Lögn mot mig är olik lögn mot någon annan. Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”1 Rapporterad av Muslim och andra. 1Autentisk.

6. Hadîth ”Den som avsiktligt ljuger om mig…”

94 – Han berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”1 Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra. Denna hadîth har återberättats av många följeslagare. 1Autentisk.

Dömd av en kvinnlig domare

Fråga: I vårt land finns kvinnliga domare. Om jag skulle infinna mig i domstolen och få min dom av en kvinnlig domare. Är hennes dom giltig? Svar: Ja. Så länge du inte ljuger eller tar någon annans rätt utan bara din egen, så är det harmlöst. Du har inte varit orättvis mot någon. Låt inte […]

Två sorters hycklerier

Muslim sade: 59 – Yahyâ bin Ayyûb och Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss: Abû Suhayl Nâfi´ bin Mâlik bin Abî ´Âmir underrättade mig, från sin fader, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Hycklarens kännetecken är tre; när han talar, ljuger han, […]

Får inte leva med sådan partner

En sådan kvinna skall be sin syndige make skilja sig från henne. Han kanske vägrar om han inte får ersättning. Ersättningen som föreskriften tillåter honom återkräva är brudgåvan. Om hon är beredd på att återge honom brudgåvan som hon fick av honom, befaller föreskriften honom att separera sig från henne. Denna ersättning är lösgörelse (الخلع). […]