Inställd resa på grund av olycka

Fråga: När en person skulle resa såg han en olycka varför han ställde in resan. Är det skrock? Svar: Ja. Det är negativitet. Han skall fortsätta och lita till Allâh. Han drabbas bara av det som Allâh har bestämt för honom.