51. Allah talar och vi talar

Skapelsen talar och Allâh (´azza wa djall) talar. Skapelsen hör och Allâh (djalla wa ´alâ) hör. Skapelsen ser och Allâh (djalla wa ´alâ) ser. Men Allâhs egenskaper är typiska för Honom och skapelsernas egenskaper är typiska för dem. De liknar inte varandra. Skapelsernas egenskaper är skapade till skillnad från Hans egenskaper som är oskapade och […]

4. Därför bekräftar vi dessa egenskaper

[6] Allâh är En och ingen är lik Honom. Vi liknar inte Honom vid Hans skapelse och Vi föreställer oss inte Honom. Intellektet klarar inte av att föreställa sig Hans egenskaper. Fjärran är Allâh från allt som intellektet föreställer sig. Han lever med liv, vet med vetskap, förmår med förmåga, hör med hörsel, ser med […]

Är Allâh något?

Fråga: Allâh (´azza wa djall) sade: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ ”Säg: ”Vilket vittnesbörd väger tyngst?” Säg: ”Allâh.”1 Betyder det att Allâh är något (شيء)? Svar: Allâh är något som inte liknar något annat. Törs du säga att Allâh inte är något? I så fall finns Han inte. 16:19