Försökskanin i anatomiskt syfte

Fråga: Min dotters biologilärare vill att hon hämtar en levande kanin för experiment i anatomiskt syfte. Är det tillåtet? Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att tortera djur. Det hade däremot varit harmlöst om den vore död.

Ibn Taymiyyahs slutsats kan inte accepteras

Fråga: Ibn-ul-Qayyim berättade att han hörde Shaykh-ul-Islâm säga: ”Den som slår vakt om bönen: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ”Du Levande! Du Upprätthållande! Jag söker hjälp via Din nåd.” fyrtio dagar mellan böneutropet till Fadjr och Iqâmah begåvas med ett levande hjärta som inte dör.”1 Har det uttalandet något bevis? Är det korrekt? Svar: […]

1. Hadîth ”Till den troendes handlingar och belöningar…”

112 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Till den troendes handlingar och belöningar som följer med honom efter hans död hör kunskapen som han lärde och spred, den rättfärdige sonen som han lämnade efter sig, Mushaf som han lämnade efter sig i arv, moskén som han byggde, vandrarhemmet […]

Akvariefiskar

Fråga: Är det tillåtet att ha akvariefiskar? Svar: Så länge de lever och får mat, så är det tillåtet. De skall vara levande och förses med vatten och föda. Då är det som sagt harmlöst.

Dagens gravdyrkare är som gårdagens idoldyrkare

Numera vet du att den som anser att träd, stenar, gravar, änglar, djinner, levande eller döda gagnar eller skadar, för en närmare Allâh, vädjar inför Honom via medling eller medel (التوسل) – bortsett från en diskutabel hadîth om vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt – och dylikt, avgudar med Allâh och tror […]

Jaget enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Allâh är jaget, menar al-Djîlî. al-Djîlî (d. 826) sade: ”Jaget kan delas upp i fem typer: Det levande jaget, det befallande jaget, det inspirerade jaget, det beskyllande jaget och det lugna jaget. Alla är de namn för själen. Jaget är i själva verket inget annat än själen och själen är i själva verket inget annat […]

19. Allah orsakar död utan rädsla

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 14 – Han orsakar död utan rädsla. FÖRKLARING När de levandes tid har kommit tar Han deras liv. Han gör det inte för att Han är rädd för dem, Han gör det överensstämmande med Sin (subhânahu wa ta´âlâ) vishet. Jordelivet är begränsat till skillnad från livet efter detta som är […]

16. Allah är levande och dör inte

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 11 – Han är levande och dör inte. FÖRKLARING Hans liv är fullkomligt och drabbas vare sig av defekt eller sömn: اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ”Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom […]

Exorcist nyttjar muslimska djinner

Fråga: Vissa Qur’ân-exorcister nyttjar muslimska djinner mot otrogna djinner… Svar: Nej! Det är inte tillåtet att be djinner om hjälp. Inte heller frånvarande. Inte heller döda. Det är inte tillåtet att vädja inför någon som inte är levande, närvarande och förmögen att hjälpa. Dessa tre villkor måste uppfyllas: 1 – Han skall vara levande, inte […]