Islamiska studier på distans

Fråga: En person sitter och lyssnar på de lärdes lektioner via internet. Hamnar han under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1? Svar: Jovisst, men han kan inte jämföras med personen som sitter med de lärde, […]

Uttråkad elev

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade: ”Se till att efterleva en sittnings värdighet och visa glädje över lektionen och att du gagnas av den.” Detta är också viktigt. Du skall visa glädje över lektionen och att du gagnas av den. Du skall längta efter lektionen. Att du sitter och bläddrar i en bok, drar linjer […]

Försörja familjen eller studera?

Fråga: Jag är en student vars familj har det knapert med ekonomin. Är det bättre att jag arbetar, försörjer dem och hjälper dem eller att jag söker kunskap och går på lektioner? Svar: Ja. Om ditt tillstånd är på det viset, så är det bättre att försörja dig själv och dem. Men om möjligt skall […]

Maka får inte gå på lektioner

Fråga: Makan ber maken om tillstånd att få gå på lektion om bara en gång i månaden. Maken går inte med på det. Vad råder ni oss? Svar: Gå inte ut utan hans tillstånd. Att hon går på lektion är rekommenderat och att hon lyder sin make är obligatoriskt, särskilt om hennes vistelse i hemmet […]