Sûfî förvandlas till lejon

Vår mäster och herre Shams-ud-Dîn al-Hanafî… Shaykh Abûl-´Abbâs sade: ”Då jag brukade komma till honom när han satt i sin ensamhet, ställde jag mig vid dörren och bad om tillstånd att få komma in. Gav han mig lov gick jag in och om han teg gick jag tillbaka. En dag gick jag in till honom […]

ash-Shâfi´îs största hatobjekt

ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î bli frågad om Qur’ânen varpå han svarade: ”Qur’ânen är Allâhs tal. Den som säger att den är skapad hädar.” Berättarkedjan är autentisk. Abû Dâwûd och Abû Hâtim återberättade från Abû Thawr som sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Ingen som anammar skolastik lyckas.” Ibn ´Abdil-Hakam sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Om […]

Dockor och dockor och bilderböcker

Fråga: Vad är domen för dockor till flickor samt böcker som innehåller bilder på djur och fåglar? Barn tycker om att titta i dem och lär sig av dem. Vad är domen för det? Svar: Dockor i form av kvinnor består av två typer: 1 – Dockor som är tvivelsutan tillåtna. Dessa dockor saknar ögon, […]

Varning för smittor

Fråga: Hur kombinerar vi hadîtherna: ”Fly från den spetälske liksom du flyr från ett lejon.” och: ”Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”1? Svar: Därom finns ingen paradox. I den första hadîthen varnar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) människan för fara. I den andra hadîthen klargör han att eventuell smitta drabbar henne enligt […]

Ibn Bâz om mule- häst- och hyenekött

Fråga: Vad är domen för att äta häst- och hyenekött? Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att hästkött och hyenekött är tillåtna att äta. Vi får äta hästar och hyenor till skillnad från vargar, lejon, tigrar och hundar. De är förbjudna. Det gäller alla andra rovdjur som jagar med huggtänderna. Det enda […]