Hinner inte läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen går ned i Rukû´ innan den ledde är klar med al-Fâtihah. Skall han gå ned i Rukû´ eller fullända al-Fâtihah? Svar: Om han kommer att mista en Rak´ah, går han ned i Rukû´ ehuru han inte är klar med al-Fâtihah. Imamens läsning av al-Fâtihah räcker.

Då säger den ledde ”Âmîn”

Fråga: När är det föreskrivet för den ledde att säga ”Âmîn”? Tillsammans med imamen eller efter honom? Svar: Han säger ”Âmîn” efter att imamens röst har slutat lyda.