Egenskaper som inte växer på träd

Jag läste i Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad al-Mâlikîs bok ”Târîkh Qayrawân”: ”Abûl-´Arab sade: ”Suhnûn hade egenskaper som få andra har. Han besatt en fantastisk förståelse, ärlig fromhet, stabilitet för sanningens sak, avhållsamhet från jordelivet, spartansk klädsel, matvana och tolerans. Han kunde ge trettio guldmynt till sina bröder medan han själv tog inte emot något […]

Inte ens när barn indoktrineras i otro

Hanbal sade: ”En grupp människor kom till Abû ´Abdillâh och sade: ”Denna sak har fått fotfäste och vuxit till sig. Numera fruktar vi för än värre saker.” De nämnde att Ibn Abî Du’âd planerade att befalla lärarna i Qur’ân-skolorna att undervisa barnen i att Qur’ânen är det ena och det andra. Sedan sade de: ”Vi […]

Shî´ahs al-Kishshî erkänner jude som sektens grundare

Vissa nämner att ´Abdullâh bin Saba’ var jude som konverterade till islam och visade lojalitet mot ´Alî. Som jude brukade han överdriva med att Yûshû´ är Mûsâs efterträdare. Efter hans konversion till islam sade han samma sak efter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död om ´Alî. Han var den förste som blev känd […]

159. al-Qummîs tredje förvrängning av al-Anfâl

al-Qummî sade: ”Ahmad bin Muhammad berättade för oss, från Dja´far bin ´Abdillâh, från Kathîr bin ´Ayyâsh, från Abûl-Djârûd, från Abû Dja´far som sade om Hans ord: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ”Troende! Svara när Allâh och sändebudet kallar er till det som skall förnya ert liv!”1 Han sade: ”Det […]

Det rena hjärtat

Allâh (´azza wa djall) sade: يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ”… den Dag då varken rikedom eller söner skall vara till gagn och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Allâh med rent hjärta.”1 Det rena hjärtat är det som är skonat avguderi, hätskhet, […]