Imam går ned i Rukû´ innan jag hinner läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen gick ned i Rukû´ innan jag hann läsa al-Fâtihah. Ska jag också ned eller läsa klart al-Fâtihah? Svar: Om du har en vers eller något litet kvar, läser du klart al-Fâtihah. Och om läsningen sinkar dig från att rätta dig efter imamen, går du ned i Rukû´ ehuru du inte har läst klart.

Det bästa är det nyttigaste

Fråga: Är det bättre att läsa Qur’ânen eller lyssna till inspelad Qur’ân-läsning? Svar: Det bästa är det som är nyttigast för personens hjärta och påverkar honom mest positivt. Syftet med Qur’ân-läsningen är att reflektera, förståelse betydelserna och praktisera Allâhs skrift. Allâh (subhânah) sade: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ”Detta är en […]

Den måttligaste åsikten

591 – Djâbir berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ber en Rak´ah utan att läsa al-Fâtihah har inte bett så länge han inte befinner sig bakom imamen.” Svag. Hadîthen är dock autentisk utan tillägget ”så länge han inte befinner sig bakom imamen”. Den intygas av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Qur’ân-läsning för döda

Fråga: I vårt land innoverar de i samband med att en person dör. De samlas för att läsa ut Qur’ânen för den döde i hopp om att han belönas för läsningen. Vad råder ni? Svar: Det är grundlöst. Det är nyttigare för den döde att de ber om förlåtelse för honom och skänker välgörenhet å […]

Läste inte al-Fâtihah bakom imamen

Fråga: Avsiktligt lät jag bli att läsa al-Fâtihah. Ska jag ta om en Rak´ah? Svar: Med imamen? Fråga: Ja. Svar: Imamens läsning räcker. Gå ned i Rukû´ med imamen. Imamens läsning räcker.

Inträde i WC med Qur’ân-band

Fråga: Vad är domen för att gå in i WC med kassettband som innehåller Qur’ân-läsning? Svar: Det är harmlöst eftersom dess bokstäver är osynliga. Det är bara en röst som lyder när kassettbandet spelas i bandspelare. Det är alltså harmlöst att gå in i WC med kassettband innehållande Qur’ân-läsning, hadîther och liknande.

Räknekontroll i bön med hjälp av radband

Fråga: Vad är domen för Qur’ân-läsning i bönen och samtidig räknekontroll med hjälp av radband? Är bönen ogiltig eller inte? Svar: Om frågan åsyftar personen som brukar radband för att hålla räkningen på verserna eller upprepningar av ett och samma kapitel, såsom kapitlet ”al-Ikhlâs”, så är handlingen harmlös. Annars får frågan klargöras ytterligare – och […]

Frasen efter Qur’ân-läsningen

Fråga: Vad är domen för att säga: صدق الله العظيم ”Allâh, den Väldige, har talat sanning.” efter Qur’ân-läsning? Svar: Det är grundlöst. Det har blivit vanligt i folkmun men saknar grund.

Hinner inte läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen går ned i Rukû´ innan den ledde är klar med al-Fâtihah. Skall han gå ned i Rukû´ eller fullända al-Fâtihah? Svar: Om han kommer att mista en Rak´ah, går han ned i Rukû´ ehuru han inte är klar med al-Fâtihah. Imamens läsning av al-Fâtihah räcker.

Vad är domen för att ta betalt för Qur’ân-läsning?

Fråga: Vad är domen för att ta betalt för Qur’ân-läsning? Svar: Qur’ân-läsning mot betalning är förbjuden. Ty Qur’ân-läsning är en god handling och goda handlingar får inte göras i utbyte mot världsliga intressen. I så fall går handlingen miste om dess belöning. Han (ta´âlâ) sade: مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا […]

Sudjûd på grund av läsning under förbjudna tider

Fråga: Är det föreskrivet att göra Sudjûd på grund av läsning (سجود التلاوة) under förbjudna tider? Svar: Ja. Ty det medföljer läsningen. Så som det är tillåtet att läsa under förbjudna tider är det likaså tillåtet att göra Sudjûd på grund av läsning. När han kommer till en sådan vers går han ned i Sudjûd.

Qur’ân-läsning dygnet runt

Fråga: I vårt land finns en moské vari Qur’ân-läsare läser Qur’ânen dygnet runt utan att avta. Får de ta betalt för det sett till att moskén besöks av såväl muslimer som hädare för att lyssna till läsningen. Får de göra så? Svar: Handlingen är otillåten. Det finns inget bevis för att Qur’ânen skall läsas dygnet […]