4. Hadîth ”Den som kommer till denna min moské…”

87 – Det rapporteras från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som kommer till denna min moské bara för att lära sig något gott eller lära ut det, är lik en kämpe för Allâhs sak. Och den som kommer för något annat ändamål är […]

3. Hadîth ”Den som beger sig till moskén bara för att lära sig…”

86 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som beger sig till moskén bara för att lära sig något gott eller lära ut det, belönas som vallfärdaren som har utfört en fulländad vallfärd.”1 Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en berättarkedja som är helt okej2. […]

Kallaren skall inte tiga

Fråga: Skall muslimen tiga i tid av prövningar? Svar: Hur skall han tiga? Han skall inte tiga. Han skall klarlägga saker och ting och kalla till Allâh. Han skall lära människorna och inte tiga.

41. Maken skall skydda makan mot helvetet

Till makans rättigheter över maken hör att han är en anledning till att hon undkommer helvetet genom att lära henne, påbjuda henne det goda, förbjuda henne det onda och härda med det hela. Han skall hindra henne från det som kan orsaka hennes inträde i helvetet. Allâh (´azza wa djall) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا […]