Därav är krokodilkött förbjudet

Fråga: Räknas krokodilen som landdjur eller vattendjur? Svar: Både och. Den lever i vatten och går upp på land. Alltså är den bådadera. Men den äts inte på grund av två orsaker: 1 – När ett tillstånd kolliderar med ett förbud, har förbudet företräde. 2 – Krokodilen är rovdjur.

Damsalong för alla sorters kvinnor

Fråga: En muslimsk kvinna i ett otroget land planerar att öppna en damsalong där hon kommer att klippa såväl muslimska som otrogna kvinnor. Är det tillåtet? Svar: Ja, om hon förskönar deras hår utmed Sunnah. Hon får dock inte försköna dem på förbjudna vis.

Makaroner till Zakât-ul-Fitr

Fråga: Istället för ris betalar vissa Zakât-ul-Fitr i form av makaroner, ty de har blivit till ett födoämne i vissa länder. Är det tillåtet? Svar: Om landet har makaroner som födoämne, är det tillåtet att betala det födoämnet. Om landet inte har makaroner som födoämne, är det ogiltigt att betala det.

Allmosor till hungerdrabbade länder

Fråga: Är det tillåtet att skicka allmosor utomlands om det andra landet är i större behov eller lider av hungersnöd och är krigsdrabbat? Svar: Ja, det är tillåtet. Om ett land är i större behov än ett annat är det tillåtet att skicka allmosor till det första.

Muslimska vandaler i otrogna länder

Är det tillåtet för oss att beslagta allierade otrognas egendomar? Nej, det är varken tillåtet att beslagta deras egendomar eller ta deras liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dödar en allierad kommer inte att få känna doften av paradiset.”1 Detta bevisar förtrycket, orättvisan och villfarelsen hos hjärntvättade människor som beslagtar otrogna […]

Resenär i land som utgår från uträkningar

Fråga: Ska vi fasta om vi befinner oss i islamiska länder som utgår från astronomiska uträkningar till skillnad från nymånens nytändning? Svar: Det är upp till er, ni är resande. Flera lärde säger att det är bättre för resenären att inte fasta fastän man inte besväras av fastan. När ni återvänder till ert land får […]

Fastans sovare

Fråga: Vad är domen för att sova hela dagen lång? Vad är domen för fastan om man vaknar till obligatorisk bön och sedan lägger sig på nytt? Svar: I det första fallet sover personen hela dagen. Helt klar misshandlar han sig själv och trotsar Allâh (´azza wa djall) då han inte ber i tid. Tillhör […]

Kan bara studera under Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Jag bor i ett land där Ahl-us-Sunnah saknar sina lärde. Får jag studera vissa ämnen hos Ahl-ul-Bid´a om jag skyddar mig med Sunnah? Svar: Nej. Du kommer att påverkas av dem. Studerar du under dem påverkas du av dem. Studera inte under dem. Idag är det lätt att kontakta de lärde och fråga om […]

Bara manliga kirurger i landet

Fråga: En kvinna är i behov av operation. Den ende läkaren de kan hitta i hennes land är en manlig kirurg. Dock finns det otrogna kvinnliga kirurger i andra länder. Vad är bäst att göra här? Svar: Hon får opereras av mannen. Det är harmlöst på grund av nödfall.

Kallaren ska inte förtala andra länders ledare

Fråga: Får en muslimsk kallare förtala en muslimsk makthavare i ett annat land? Svar: Nej. Han ska sprida Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om makthavarna och andra ämnen, i otrogna länder och i muslimska länder. Det är studentens och muslimens plikt.

Kallare förtalar utländsk makthavare

Fråga: Khawâridj heter så för att de revolterar mot den muslimske makthavaren. Får en muslimsk kallare i ett muslimskt land förtala ett annat lands muslimske makthavare? Svar: Ja, det hör till Khawâridjs metodik. Revolter varierar. Vissa revolter är väpnade medan andra är verbala. Det är inte tillåtet att ta tillfället i akt och förtala och […]

18. Mûsâs kall

Den fjärde av dem var den starke och pålitlige Mûsâ som Allâh talade till. Vi kan ser hur hans vägledande och visa kall var fokuserat på Tawhîd. Mûsâ fick sin uppväxt i den störste förtryckarens och en gudaförklarad persons palats. Där upplevde och bevittnade han all sorts fördärv, otro, överdrift, orättfärdighet och diktatur. Han såg […]

171. al-Qummîs femte förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade: ”´Alî bin Ibrâhîm sade angående Hans ord: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och den sanna tron som skall föras till seger över all annan gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”1 ”Den […]

Det islamiska landet enligt Ibn Taymiyyah

Att ett land är otroget, islamiskt eller syndigt är ingenting oföränderligt. Ett land får dess benämning efter sina invånare. Ett land som bebos av troende och gudsfruktiga människor är islamiskt där och då. Ett land som bebos av otrogna är otroget där och då. Ett land som bebos av syndare är syndigt där och då. […]

Indien under det brittiska imperiet

Med det sagt är Indien som vi bor i ett otroget land. Den muslimske makthavarens lag gäller inte alls i detta land. Inga muslimer eller skyddsskattebetalande hädare erhåller muslimers säkerhet. Nasaréerna och deras anhängare regerar hinderslöst. Att otrogna lagar råder innebär att de otrogna självständigt styr äganderätten, systemet, inkasseringen av fastighetsskatter, tullavgifter och skatter, åtgärderna […]

Det islamiska landet enligt ´Abdul-Latîf Âlush-Shaykh

Det stämmer att Hanâbilah och andra nämner att ett land som präglas av otrogna lagar och inga islamiska sådana är ett otroget land. Om landet präglas av bådadera anser Shaykh-ul-Islâm att båda parterna ska betraktas varför det inte ska anses vara det ena helt och fullt eller det andra helt och fullt. Så har Ibn […]

Det islamiska landet enligt Ibn Bâz

Fråga: Flesta islamiska länder består av avguderi och dyrkade helgedomar. Kallas dessa länder för ”islamiska” eller inte? Svar: Det beror på. Om de otrogna ritualerna dominerar i landet är det otroget. Om de islamiska ritualerna dominerar i det är det islamiskt. Man tar hänsyn till det rådande och dominanta i dem. Fråga: De ber, fastar […]

Det islamiska landet enligt Abû Hanîfah

Våra kollegor är inte oense om att ett otroget land blir islamiskt då islamiska lagar råder däri. Å andra sidan är de oense om hur ett islamiskt land blir otroget. Abû Hanîfah sade: ”Det blir endast otroget om tre villkor har uppfyllts: 1 – Att de otrogna lagarna råder i landet. 2 – Att det […]

Takbîr i otroget land

Fråga: Hur läser man Takbîr natten till ´Îd om man bor i otroget land och riskerar att störa befolkningen? Svar: Om han stör befolkningen får han läsa Takbîr lågmält. Han ska läsa Takbîr och praktisera Sunnah utan att störa andra. Annars finns det risk att de förbjuder honom det eller besvärar honom. Han får göra […]

Så behandlas kontroversiella sakfrågor

Fråga: Låt säga att vi befinner oss i ett land där de lärde inte gör Takfîr på icke-bedjaren. Ska man inte tvätta honom och be begravningsbönen för honom när han dör? Svar: Den som anser att han är otrogen ska inte be för honom. Den som inte gör det får be för honom. Så ska […]