Kvinna glömmer klippa håret efter ´Umrah

Fråga: En kvinna som utförde ´Umrah med sin make glömde klippa sitt hår varefter hon återvände hem. Under tiden har de haft samlag. Vad är domen för det? Svar: Hon ska klippa håret var hon än befinner sig. När hon kommer ihåg eller lär sig domen, klipper hon håret, oavsett om hon befinner sig i […]

Två uteblivna plikter, två sonoffer

Fråga: Ska personen som utelämnar två av vallfärdens plikter slakta två lamm? Svar: Ja. Varje soning är enskild. Den som exempelvis utelämnar steningen så att dess tid går ut och övernattningen i Minâ under Tashrîq-dagarna, sonar för varje utebliven plikt.

Tawâf och Sa´y med parfym på Ihrâm

Fråga: En person gjorde Tawâf och Sa´y med rester av parfym på hans Ihrâm som han inte hade tvättat bort. Är hans handling giltig eller måste han sona? Svar: Om han inte visste om det, är han inte ålagd något. Om det skedde avsiktligt måste han sona. Antingen slaktar han ett lamm, föder sex fattiga […]

Täcker huvudet utav rädsla för sjukdom

Fråga: En man täcker hela tiden sitt huvud utav rädsla för sjukdomar. Får han göra det under Ihrâm? Svar: Det får han göra vid behov. Dock måste han sona för det. Antingen föder han sex fattiga (ca 1020 gram), slaktar ett lamm vars kött han fördelar till fattiga eller fastar tre dagar: وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ […]

Efter åtta månader fulländades lammen

Fråga: Åtta månader efter att ha ägt tjugo lamm ett tag fick jag ytterligare ett antal som fulländade den åläggande gränsen (النصاب) för allmosa på lamm. När börjar tideräkningen för den allmosan? Svar: Från och med att dina lamm nådde den åläggande gränsen.

Lamm eller dess värde

Fråga: Är det giltigt att istället för ett lamm betala allmosa i form av lammets värde? Svar: Det är harmlöst. Bådadera kan betalas; lamm eller lammets värde. Det är dock något som insamlaren avgör. Insamlaren får antingen inkassera ett lamm eller också dess värde.

Allmosa på lamm ämnade för handel

Fråga: Hur betalas allmosa på lamm som är ämnade för handel? Svar: Lamm som är ämnade för handel är handelsvaror. Den som säljer dem ska betala allmosa på inkomsten från dem. Om han inte säljer dem uppskattar han deras värde och betalar allmosa på det.

Sjukt lamm till slakt

Ismâ´îl bin Sa´îd sade: ”Jag frågade Ahmad om ett sjukt lamm som befaras att dö varför dess ägare väljer att slakta det. Det är så svagt att det kan bara blinka med ögonen eller röra på tassarna eller svansen varefter det slaktas. Han svarade: ”Det är harmlöst.”

28. Lamm till bröllop

3 – Ett lamm ska slaktas. Den som har det bra ställt får slakta fler. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Då ´Abdur-Rahmân bin ´Awf hade flyttat till Madînah förbrödrade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom med Sa´d bin ar-Rabî´ al-Ansârî. Sa´d tog med honom till sig och bjöd honom på mat som de […]

Tre män från paradiset

´Abdur-Rahmân bin Muhammad al-Faqîh och andra underrättade oss via tillstånd: ´Umar bin Muhammad underrättade oss: Hibatullâh bin Husayn underrättade oss: Muhammad bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr ash-Shâfi´î underrättade oss: Bishr bin Mûsâ berättade för oss: Zakariyyâ bin ´Adî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Amr underrättade oss, från Ibn ´Aqîl, från Djâbir som sade: ”Tillsammans […]

Hittade lamm i vildmarken

Fråga: Jag hittade två lamm i vildmarken varvid jag tog hand om dem i ett helt år. Jag tillkännager dem alltid. Får jag behålla dem? Svar: Ja. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han blev frågad om förvillat boskap: ”Det är till dig, din broder eller vargen.” I och med att du har […]

Vallfärdade utan Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: Vad är domen för att vallfärda utan Tawâf-ul-Wadâ´? Svar: Han måste sona. Tawâf-ul-Wadâ´ är ju en av vallfärdens plikter. Den som utelämnar en plikt måste sona. Alltså skall han slakta ett lamm och fördela det bland Harams fattiga och se till att inte äta något av det.