Kroniskt sjuk tillfrisknar efter Ramadhân

Fråga: Läkarna hade fastställt att en person var kroniskt sjuk varför han utelämnade fastan. Efter ett tag blev han frisk. Måste han ta igen dagarna? Svar: Om han har hunnit mata fattiga, behöver han inte göra något mer. Men om han inte har hunnit mata fattiga och klarar av att ta igen dagarna, tar han […]

Vad gör sjuklingen efter Ramadhân?

Fråga: Förra Ramadhân missade min fru tjugotvå dagars fasta till följd av sjukdom och fysisk svaghet. Läkaren varnade henne för att fasta de resterande dagarna. Fram till skrivande stund har hon inte klarat av att fasta. Får hon ta igen dagarna separat eller måste hon ta igen alla i följd innan nästa Ramadhân infaller? Eller […]

Honungsvatten – den nyttigaste sötsaken för magen

När det kommer till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sätt att dricka, så hör det till de sundaste sätten. Det har bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drack honung blandad i kallt vatten. Den sundheten har bara de bästa läkarna vetskap om. Att dricka och svälja honung på tom mage avlägsnar slem, […]

Då fördelas den hjärndödes arv

Fråga: Om läkarna konstaterar att en person är hjärndöd. Blir det tillåtet att fördela hans arv och anses han ha dött på riktigt? Svar: Nej. Hans arv skall inte fördelas förrän hans själ lämnar hans kropp helt och fullt.

Mobbad pojke genomgår plastikoperation

Fråga: Min son har utstickande öron som hans skolkamrater alltid retar honom för. Får han göra en plastikoperation? Svar: Ja. Om läkarna säger att det går att åtgärda dem och avlägsna deras missbildning, så är det harmlöst.