Betvivlar otrognas otro

al-Qâdhî ´Iyâdh nämnde några blasfemiska uttalanden som han har citerat från andra imamer. De flesta råder det samstämmighet om. Några av dem är följande… Den som inte gör Takfîr på andra religionsutövare än muslimer, såsom nasaréer, eller tvivlar på deras otro eller anser att deras lära är korrekt är själv otrogen ehuru han visar och […]

Då besöks Taj Mahal och kyrkor

Fråga: Vissa muslimer som reser till Indien eller Väst besöker den kända graven i Taj Mahal respektive kyrkor i egenskap av upptäcktsfarare. Är det tillåtet? Svar: Nej, det är inte tillåtet så länge de inte åker dit för att fördöma sakerna och klarlägga deras destruktion.

Taxikörning till kyrka

Fråga: Jag bor utomlands och arbetar som taxichaufför. Får jag köra kunder till kyrkan? Svar: Nej. Det är samarbete om synd och överträdelse. Kör inte dem till kyrkor.