Därför kunde hennes kinder beskrivas

3153 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Måhända berättar kvinnan vad hennes make gör med henne i enrum. Måhända berättar mannen vad hans maka gör med honom i enrum.” En kvinna med missfärgade kinder reste sig upp och sade: ”Vid Allâh! Bådadera gör det!” Han sade: ”Gör inte det. Ska jag inte […]

24. Förbjudet att sprida intima hemligheter

23 – Förbjudet att sprida intima hemligheter Ingendera av makarna får sprida hemligheter relaterade till intimitet. Det finns två hadîther i sakfrågan: 1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Till människorna som har den värsta positionen hos Allâh på Domedagen hör mannen som är intim med sin kvinna och hon med honom och […]

Dömd av en kvinnlig domare

Fråga: I vårt land finns kvinnliga domare. Om jag skulle infinna mig i domstolen och få min dom av en kvinnlig domare. Är hennes dom giltig? Svar: Ja. Så länge du inte ljuger eller tar någon annans rätt utan bara din egen, så är det harmlöst. Du har inte varit orättvis mot någon. Låt inte […]