Make dör under makans vallfärd

Fråga: Medan en vallfärdande kvinna befann sig i ´Arafah fick hon reda på att hennes make hade dött. Vad ska hon göra? Svar: Hon ska fullborda sin vallfärd. Därtill ska han undvika dofter, försköning och allting annat som har med sorgetid att göra. När hon återvänder till sin hemstad ska hon sörja i samma bostad […]

Samma rättigheter som muslimsk fru

1072 – Jag frågade Ahmad om muslimen som är gift med en judinna eller kristen kvinna. Han sade: ”Det är harmlöst om de är fria till skillnad från om de är slavinnor.” 1073 – Jag hörde Ahmad säga: ”En fri judinna har samma rätt till nätter och försörjning som den muslimska kvinnan.” 1074 – Jag […]

Kvinna ber med bar underarm

280 – Jag frågade Ahmad bin Hanbal vad som får synas på en kvinna när hon ber. Han svarade: ”Ingenting. Inte ens hennes naglar. Hon ska täcka allt.” 281 – Jag sade till Ahmad: ”En kvinna bad med bar underarm. Ska hon ta om bönen?” Han svarade: ”Ja.”

Kvinnans belöning i hemmet

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En kvinna ber inte en bön som är så älskad av Allâh som när hon ber i den mörkaste delen av sitt rum.” God. Rapporterad av al-Bayhaqî. Dygden beror dels på att hon är långt borta från främmande mäns åsyn, dels för att det är bättre för […]

Kvinnans bön som Allâh älskar mest

4453 – ´Abdullâh berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En kvinna ber inte en bön som är så älskad av Allâh som när hon ber i den mörkaste delen av sitt rum.” Svag. Den har dock återberättats autentiskt från Ibn Mas´ûd via Abû ´Amr ash-Shaybânî och befinner sig i Ibn Abî […]

Tillåten och otillåten Niqâb

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd kvinnan ha på sig Niqâb under Ihrâm. Betyder det att det är tillåtet utom Ihrâm? Svar: Ja. Det är harmlöst att hon täcker ansiktet. Det enda undantaget är om de har på sig Niqâb för att försköna sig. Numera har de på sig det i förskönande syfte […]

Tvingas till samlag under Ihrâm

Fråga: En kvinna tvingas till samlag under Ihrâm. Vad åligger henne? Svar: Den påtvingade som inte kan undkomma situationen är inte skyldig någonting: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ”… inte den som är utsatt för tvång…”1 116:106

Sminkad kvinna vallfärdar

Fråga: Får en kvinna använda smink under Ihrâm? Svar: Ja, men det får inte synas. Hon får även ha på sig smycken, men är hon bland män måste hon täcka dem. Hon får emellertid inte bruka smink som doftar.

Precis som alla andra kvinnor

Fråga: Måste kvinnan som genomgår sin barnsäng stanna hemma tills hon blir ren? Svar: Precis som alla andra kvinnor får hon gå ut vid behov. Annars är det bättre för alla kvinnor att stanna hemma, ty Allâh (subhânah) sade: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ”Och stanna i ert hem. Och försök inte […]

Barnsäng saknar bestämd minimigräns

Fråga: Får kvinnan som genomgår sin barnsäng be och fasta inom fyrtio dagar? Svar: Om hon blir ren inom fyrtio dagar måste hon både be och fasta Ramadhân. Dessutom blir hon lovlig för sin make enligt samstämmighet. Barnsäng saknar bestämd minimigräns.

Abû Hanîfahs ord är korrekta om än ej autentiserade

Abû Bakr bin al-Hârith underrättade oss: Abû Muhammad bin Hayyân underrättade oss: Ahmad bin Dja´far bin Nasr underrättade oss: Yahyâ bin Ya´lâ berättade för oss: Jag hörde Nu´aym bin Hammâd säga: Jag hörde Abû ´Ismah Nûh bin Abî Maryam säga: ”När Abû Hanîfah först hade dykt upp fick han besök av en kvinna från Tirmidh […]

Fader vikarierar för sin sons vigsel

Fråga: En man i Saudiarabien vill gifta sig med en kvinna i Jemen. Får hans fader vikariera för honom i samband med vigseln i Jemen? Svar: Ja, både hans fader och andra får vikariera för honom. Det är inga problem.

Då får botgöraren utelämna fastan

Fråga: Jag måste sona i form av två månaders fasta. Fastan kommer att pågå under ´Îd. Får jag utelämna fastan då? Svar: Ja och alltid annars när det är obligatoriskt att utelämna fastan. Ett annat exempel är kvinnan som får sin månadscykel; även hon får bryta sin fasta när hon får sin månadscykel. När den […]

Tio eller tolv missade dagar?

Fråga: En kvinna vet inte om hon missat tio eller tolv dagar i Ramadhân. Vad ska hon göra? Svar: Utgå från det säkraste antalet. Om hon tvivlar på om det är tio eller elva dagar, fastar hon elva dagar. Hon ska ta det säkra före det osäkra.

Barnsäng saknar minimigräns

1633 – Mu´âdh bin Djabal berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om en kvinna blir ren sju dagar efter sin barnsäng, ska hon bada och be.” Svag. Även om hadîthens berättarkedja är svag så praktiseras den av de lärde. at-Tirmidhî utropade till och med samstämmighet i sakfrågan1. Dock ska man inte […]

Piller mot månadscykel i dyrkande syfte

Fråga: Vad är domen för att kvinnan tar piller för att förhindra sin månadsperiod så att hon kan fasta hela Ramadhân? Svar: Det är inga problem. Om hon inte tvivlar på dem och om de inte skadar henne, så är det inga problem. Det är emellertid bättre att inte ta dem. Fråga: Får hon göra […]

Börjar fasta vid middagstid

Fråga: En kvinna vaknade vid middagstid och hade inte avsett att fasta före läggdags. Därefter började hon fasta för att ta igen en missad dag från Ramadhân. Är det giltigt? Svar: Nej. Obligatorisk fasta är ogiltig om den inte avses natten innan, oavsett om det handlar om Ramadhân, kompenserad fasta, soning eller ed. Frivillig fasta […]

Damsalong för alla sorters kvinnor

Fråga: En muslimsk kvinna i ett otroget land planerar att öppna en damsalong där hon kommer att klippa såväl muslimska som otrogna kvinnor. Är det tillåtet? Svar: Ja, om hon förskönar deras hår utmed Sunnah. Hon får dock inte försköna dem på förbjudna vis.

Kvinna utvandrar med små barn

Fråga: En man bor i Riyâdh. Hans familj, som bor i ett otroget land, har fått visum till landet och vill utvandra. Får hans fru resa ensam med deras små barn för att komma till detta land? Svar: Nej, men enligt de lärde är utvandring ett undantag. En kvinna får utvandra utan Mahram om hon […]