Renovering av hädarnas historiska kvarlåtenskap

Fråga: Igår nämnde ni att det är otillåtet att besöka de otrognas historiska kvarlåtenskap. Vad är domen för att renovera och uppehålla dem? Svar: Det får en muslim inte göra. Muslimen får inte renovera de otrognas historiska kvarlåtenskap så att de kan besökas. Det tjänar dem.