Studentens fälla

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Sharh Hilyati Tâlib-il-´Ilm, sid. 167-168 Vissa människor har bråttom med att nå kunskapens topp, varför de får folk att tro att de besitter djup kunskap och är genier. Det är såklart ett väldigt stort fel. Inte nog med att de ljuger, de för även folk bakom ljuset. […]

Vilsen om än mycket kunnig

Var och en måste undvika nyheter, ty varje nyhet är innovation. Sunnah handlar om att bekräfta Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar och sakna invändningar mot den i form av frågor som ”Hur?” och ”Varför?” Skolastik, religiösa dispyter och debatter är nyheter, medför tvivel i hjärtan och förhindrar vetskap om sanningen. Kunskap handlar […]

Kunskap förebygger revolt

Ibn-ul-Qâsim sade: ”Jag hörde Mâlik säga: ”En grupp människor eftersträvade dyrkelse och övergav kunskap. Följaktligen revolterade de mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund med sina svärd. Om de bara hade följt kunskapen skulle den förhindrat dem från det.”

Osäkert utslag

Fråga: En person gav ett utslag som han inte var övertygad om. Syndade han ehuru han råkade ha rätt? Svar: Han får inte ge utslag utan kunskap ehuru han har rätt. Det är förbjudet för honom att tala utan kunskap: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ”Han uppmuntrar er onda […]

109. Ibn ´Abdil-Barrs kraftfulla ord

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Ibn ´Abdil-Barr sade även: ”Följeslagarnas och efterföljarnas lärde som har tolkat Qur’ânen förklarade Hans (´azza wa djall) ord: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ”När tre samlas till en hemlig […]

Allmosa till arbetsdugliga studenter

Fråga: Det finns arbetsdugliga studenter som är sysselsatta med kunskap. De hittar ingen möjlighet till arbete… Svar: De förmår inte att arbeta eftersom de är sysselsatta med kunskap. Ge allmosa till dem. Det är harmlöst. Hjälp dem studera. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ge till Ahl-us-Suffah1. 1al-Qâdhî ´Iyâdh (rahimahullâh) sade: ”Suffah var en […]

När Ahmad blev arg

1697 – Jag sade till Ahmad: ”Är personen som säger att Qur’ânen är skapad otrogen?” Han svarade: ”Jag säger att han är otrogen.” 1698 – Ahmad berättade för oss: Nûh bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk som sade om Hans (ta´âlâ) ord: مَا يَكُونُ […]

Minsta obligatoriska kunskap

ash-Shâlandjî sade: ”Abû ´Abdillâh sade: ”Människan måste kunna tillräckligt mycket av Qur’ânen och kunskap för att hon ska kunna be och upprätthålla sin religion. Det minsta man måste kunna av Qur’ânen är al-Fâtihah och ytterligare två suror.”

Förtala inte andra

Fråga: Kan ni råda människorna att respektera Salafiyyahs kallare och att inte förtala dem? Svar: Jag hoppas att sådana människor inte finns. För det första är det baktal att förtala de lärde och kallarna till sanningen, oavsett om de är levande eller döda. Det är allvarligt ehuru folk har börjat ta lätt på det. Att […]

272. För att ha en plats nära profeten

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 272 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Yazîd bin al-Hâd berättade för mig, från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans fader som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Skall jag tala om för er vem jag älskar mest av er […]

Räcker inte att vara smart

Allâh (´azza wa djall) sade: فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ”Om ni hotas av fara kan bönen förrättas under marsch eller ritt, och när ni åter är i säkerhet, åkalla då Allâh så som Han lärde er när ni var okunniga.”1 Allâh uppmanar människan att […]

38. Allâh saknar motståndare och likar

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 36 – Han är fjärran från motståndare och likar. FÖRKLARING Han är upphöjd med Sin essens, status och makt från motståndare och likar. Likar är jämlikar och motsvarigheter. Allt det saknar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Ingen är Hans partner, ingen liknar Honom, ingen motsvarar Honom. Det hör till Hans status […]

Jämsides med imamen

2590 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”En natt på småtimmarna kom jag till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som stod och bad. Jag ställde mig bakom honom för att be varvid han tog tag i mig och förde fram mig så att jag stod jämsides med honom. Då Allâhs sändebud (sallâ […]

7. Hadîth ”Jag fruktar att min Herre skall ropa på mig…”

129 – Luqmân (bin ´Âmir) berättade att Abûd-Dardâ’ sade: ”Jag fruktar att min Herre skall ropa på mig framför alla skapelser på Domedagen och säga: ”´Uwaymir!”, varpå jag svarar: ”Jag besvarar Dig, min Herre.” Då säger Han: ”Hur har du efterlevt din kunskap?”1 Rapporterad av al-Bayhaqî. 1Autentisk via andra.

6. Hadîth ”Människans fötter kommer inte att förflyttas…”

128 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Människans fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän hon frågas om fem saker: om hennes liv och hur hon har tillbringat det, hennes ungdom och hur hon har fördrivit den, hennes egendom och hur hon har tjänat den […]

5. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen…”

127 – al-Bayhaqî och andra rapporterade från Mu´âdh bin Djabal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans ungdom och hur han har fördrivit den, hans egendom och hur […]

4. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas…”

126 – Abû Barzah al-Aslamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans kunskap och hur han har praktiserat den, hans egendom och hur han har […]

34. Allt flyter på enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 32 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Självklart händer allting utifrån Hans bestämmelse. Ingenting undkommer Allâhs bestämmelse; ingen godhet, ingen ondska, ingen lydnad, ingen olydnad, ingen tro, ingen otro, ingen sjukdom, ingen hälsa, ingen rikedom, ingen fattigdom, ingen kunskap, ingen okunskap. Allt flyter på enligt Hans bestämmelse. […]

1. Hadîth ”Allâh! Jag ber Dig skydda mig mot en kunskap…”

123 – Zayd bin Arqam (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ”Allâh! Jag ber Dig skydda mig mot en kunskap som inte gagnar, mot ett hjärta som […]

3. Hadîth ”Den som lär sig en kunskap…”

122 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som lär sig en kunskap och inte förkunnar den är som personen som har en skatt och inte livnär sig på den.”1 Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat”. I berättarkedjan finns Ibn Lahî´ah2. 1God och autentisk. 2Han är svag vill säga. […]