adh-Dhahabî: Det hör till tron att undvika Ashâ´irahs dogm

Därefter uppstod Kullâbiyyahs och Ashâ´irahs dogm som säger att Qur’ânen är en betydelse som upprätthålls av Allâhs essens. Det som har uppenbarats för oss är bara en återberättelse, ett uttryck, en anvisning på Qur’ânen. Enligt dem är det lästa både mångtaligt och sekvent, något Allâhs tal inte kan vara. De menar att Allâhs tal är […]

Kvinnorna och de feminina

När det kommer till Allahs egenskaper är Mu´tazilah feminina Djahmiyyah. Kullâbiyyah bekräftar egenskaperna över lag. Detsamma gör Ashâ´irah. Men det är som Shaykh Abû Ismâ´îl al-Ansârî sade: ”Djahmiyyah är kvinnor och dessa här är feminina Mu´tazilah.” Vissa säger att Mu´tazilah är feminina filosofer, vilket al-Ash´arî och andra nämnde. De som säger så vet antingen inte […]

Två villfarna dogmer

Fråga: Vad är domen för Mâturîdiyyahs dogm? Svar: Villfarelse. Mâturîdiyyahs dogm är villfarelse liksom Ashâ´irahs och Kullâbiyyahs dogm. Den består av villfarelse.