Krigar hellre mot Ahl-ul-Bid´a än mot hedningar

Ahmad bin Hanbal sade: ”Enligt mig är al-Humaydî imam.” Abû Hâtim sade: ”Den stabilaste människan sett till kunskap om Ibn ´Uyaynah är al-Humaydî. Han var Ibn ´Uyaynahs elevers ledare. Han är pålitlig och imam.” Ibn Râhûyah sade: ”Vår tids imamer är ash-Shâfi´î, al-Humaydî och Abû ´Ubayd.” al-Humaydî sade: ”Så länge jag är i Hidjâz, Ahmad […]