Resan som tillåter avbruten fasta och kortad bön

Fråga: Hur lång skall en resa vara för att fastan får avbrytas? Svar: För att det skall vara tillåtet att bryta fastan och korta bönen skall resan vara cirka 83 km. Vissa lärde begränsar inte avståndet. Allt som är resa enligt folklig tradition är resa, menar de. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kortade […]

Inte snyggt att raka mustaschen

Fråga: Stämmer det att det är förmenat att raka mustaschen? Svar: Det är föraktfullt och inte förbjudet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att den kortas, inte rakas. Därtill är det vanställande att raka mustaschen. Det är inte snyggt. Imâm Mâlik sade att den som rakar mustaschen skall straffas. Ty det är vanställande. Korta […]

Ojämnt skägg

Fråga: Om skägget är ojämnt på sidorna. Är det tillåtet att jämna det? Svar: Nej. Låt det vara som det är: ”Trimma mustascherna och lämna skäggen.”1 Det vill säga, låt det vara som det är. Det är harmlöst att tvätta det, rena det och parfymera det, men det är inte tillåtet att korta det. 1Muslim […]

French crop är partiell rakning (القزع)

Fråga: Partiell rakning (القزع) innebär att man rakar en del av huvudet och låter en annan vara. Är det också partiell rakning att bara korta, och inte raka, vissa delar? Svar: Ja. Det är också partiell rakning. Klippning och rakning är samma sak. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Antingen rakar du allting eller […]

Där skäggiga män hatas

Fråga: Om jag befinner mig i ett land där skäggiga män hatas. Fruktar jag människorna om jag kortar mitt skägg? Svar: Ja. Så länge de inte förbjuder dig så skall du inte bry dig om deras fördömande. Bry dig inte om deras fördömande. Följ Sunnah och ignorera dem.