Störig högläsning i bön

Fråga: Vissa bedjande läser Qur’ânen och erinran högt så att de stör dem som ber bredvid… Svar: Det är inte tillåtet. Han skall inte höja rösten och störa de andra. En natt såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagarna läsa högt och sade: ”Människor! Alla har ni intima konversationer med er Herre. Ingen skall […]