Hemlig kontakt med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det tillåtet att ha hemlig kontakt med Ahl-ul-Bid´a för att anteckna deras villfarelser och sedan upplysa muslimerna om dem? Svar: Må Allâh förskona dig från Ahl-ul-Bid´a. Närma dig inte dem.

Bön på vattenstänkt asfalt

Fråga: Vad är domen för att be på vattenstänkt asfalt? Svar: Det är tillåtet att gå ned i Sudjûd på all sorts underlag, oavsett om det är mark eller något annat som bomull och ull. Det viktiga är att pannan får direkt kontakt med underlaget, utan hänsyn till om det är madrass, halmmatta, marken, sand […]

Ka´bah och Zamzam pratar med Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

En dag satt jag och tittade på Ka´bah som frågade mig om jag ville göra Tawâf med den. Samtidigt frågade Zamzam mig om jag ville dricka mig full på dess vatten. Den ville ha kontakt med en troende. Frågorna var muntliga och hörbara. På grund av deras väldiga position hos Sanningen fruktade jag att avskärmas […]

Välgörenhet till otrogna

Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Under vapenvilan med Quraysh kom min hedniska moder till mig. Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Min moder har kommit till mig villigt. Skall jag ha kontakt med henne?”1 Han sade: ”Ja, ha kontakt med din moder.”2 Den andra formuleringen […]

43. al-Bayhaqîs bevislösa dementi

44 – Abû Bakr al-Bayhaqî sade: ”Angående Hans ord: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1 så får de inte tolkas i form av kroppsdelar. Han (´azza wa djall) kan ju inte beskrivas med delar. Inte heller får de […]

Godhet och rättvisa utan kärlek

Allâh (subhânah) sade: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ”Allâh förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av tron och inte driver ut er ur era hem, och inte heller att bemöta dem […]

En gravdyrkare till morbror

Fråga: Predikanten i min stad kallar folk till gravdyrkan. En av dem som har påverkats av det är min morbror. Hur skall jag förhålla mig till honom? Svar: Råd din morbror. Klargör för honom att det är falskt och otillåtet. Tar han inte till sig skall du ta avstånd från honom och kapa banden med […]

De förälskade

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Inget är [så bra] för två förälskade som giftermål.”1 Är det ett bevis för dem som tillåter kärlek mellan man och kvinna? Svar: För det första är hadîthen svag. Den rapporteras inte autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Men om det skulle bli så att […]