Tvagning före rening

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att rening efter naturligt behov är ingalunda krav för tvagning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju ”… förrän han tvår sig” och befallde inte att könet och dylikt tvättas […]

Könsintegrerade skolor vid nödfall

Kan man säga att samma sak gäller könsintegrerade statliga skolor? Det beror på. Om det är nöd, om det inte finns universitet eller skolor som är könssegregerade, så kan det ses som nödfall. I så fall måste studenten se till att inte sitta bredvid det motsatta könet, tala med det eller titta upprepande gånger på […]

18. Samlag efter menstruation

17 – Då blir det tillåtet med samlag När kvinnan blir ren från sin menstruation, får han återigen ha samlag med henne efter att hon antingen tvättar sitt kön, tvår sig eller också badar. Oavsett vilket alternativ hon väljer får han ha samlag med henne1. Det bevisas i Hans (tabârak wa ta´âlâ) ord: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ […]

Kräkning och blödning bryter inte tvagning

De lärda har delade uppfattningar om orenheter, däribland blödning, koppning och kräk, som utsöndras på ett annat sätt än via kön och anus. En grupp anser att de inte ålägger tvagning. Den åsikten rapporteras från ´Abdullâh bin ´Umar och ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum) och delades av ´Atâ’, Tâwûs, al-Hasan, Sa´îd bin al-Musayyab, Mâlik […]

10. Makarnas gemensamma bad

9 – Makarnas gemensamma bad Det är tillåtet för makarna att bada tillsammans, ehuru de är nakna. Det finns flera hadîther i ämnet däribland: 1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) badade ur en och samma balja [vari våra händer skopade]. Han hann före mig varvid […]

Bryter stor blodförlust tvagningen?

Fråga: Bryter stor blodförlust tvagningen? Svar: Mycket blod bryter inte tvagningen om det inte kommer ut ur könet eller anus. Oavsett om det kommer från näsan, sår, huvudet eller någon annanstans, så bryter det inte tvagningen så länge det inte kommer från könet eller anus. Ty det finns inga bevis för att blod bryter tvagningen.