26. Varför är majoriteten otrogen?

Måhända säger någon: Hur kommer det sig att de flesta vänder religionen och tron ryggen om tron är och medför allt vad du har nämnt? De flesta bekämpar och hånar religionen och tron. Borde det inte vara tvärtom med tanke på att folk har ju förstånd med vilket de väljer fördelar framför nackdelar, det goda […]

En paradoxal syn på de lärda

Fråga: Vissa säger att man skall ta kunskap från de stora lärda till skillnad från deras metodik och utslag om olika sekter. Deras argument är att de lärda är påverkade av sina umgängen. Vad säger ni om det? Svar: Det är en paradox. Alltså förstår inte de lärda de falska metodikerna och ideologierna. Alltså tror […]