Allmosa till min moder

Fråga: Får jag betala allmosa till min moder sett till att jag inte försörjer henne? Visserligen lever min fader fortfarande, men han ger varken henne eller mina syskon tillräckligt. Svar: Du får inte betala allmosa till din moder. Trots det måste du behandla henne väl och kompensera henne för din faders tillkortakommanden. Hon får också […]

Mannen måste försörja kvinnan

Vad som också bevisar mannens överlägsenhet över kvinnan är att den första kvinnan skapades från den första mannens revben. Hennes ursprung är alltså från honom. Då bevisen understryker kvinnans svaga fysik och nedsatta naturlighet ska du veta att det sunda förnuftet fordrar att den svaga fysiken och naturligheten ska vara under en fullkomlig fysik och […]

Boende erinras utebliven bön från resa

Fråga: En resenär lät avsiktligt bli att be. Hur skall han ta igen den när han är boende? Svar: Om bönen blir obligatorisk att be på resa, måste den bes två Raka´ât. Om han mister den på grund av försummelse, glömska, sömn eller tillkortakommande och sedan kommer på den först när han kommer hem, ber […]