Examinerade studenter får inte tiga

Fråga: Vad råder ni ryska studenter som har examinerat från detta land och sedermera blivit passiva i Ryssland varvid de varken kallar eller undervisar? Trots att de har möjlighet ser vi dem inte kalla till Tawhîd. Vad råder ni dem? Svar: Detta tas upp i Qur’ânen. Allâh (djalla wa ´alâ) sade: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ […]

Skapad nåd och oskapad nåd

De lärde har delat upp Allâhs (´azza wa djall) nåd i två typer: 1 – Skapad nåd. Exempel på den skapade nåden nämns i hadîthen där Allâh säger till paradiset: ”Du är Min nåd som Jag benådar med den Jag vill av Mina slavar.”1 Han sade att paradiset är Hans nåd eftersom platsen är benådad […]

Det är kallets metod

Fråga: Vad råder ni kallarna utomlands som besväras för Allâhs sak? Svar: Jag råder dem att härda. Däremot skall de kalla till Allâh med kloka och goda ord och lägga fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt. De skall inte kalla våldsamt och brutalt. De skall kalla i enlighet med Allâhs order: ادْعُ إِلِى […]

Beklagelse inför Allâh

Muslimerna är enade om att det är tillåtet för den muslimske slaven att beklaga sig över en olycka inför Allâh (ta´âlâ) och att det inte går emot tålamodet. Däremot kan klagomål hos skapelsen gå emot tålamodet. Angående sägnen om att en profet led av löss så att han klagade hos Allâh varpå Allâh uppenbarade för […]