Egenskaper som inte växer på träd

Jag läste i Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad al-Mâlikîs bok ”Târîkh Qayrawân”: ”Abûl-´Arab sade: ”Suhnûn hade egenskaper som få andra har. Han besatt en fantastisk förståelse, ärlig fromhet, stabilitet för sanningens sak, avhållsamhet från jordelivet, spartansk klädsel, matvana och tolerans. Han kunde ge trettio guldmynt till sina bröder medan han själv tog inte emot något […]

Betvivlar otrognas otro

al-Qâdhî ´Iyâdh nämnde några blasfemiska uttalanden som han har citerat från andra imamer. De flesta råder det samstämmighet om. Några av dem är följande… Den som inte gör Takfîr på andra religionsutövare än muslimer, såsom nasaréer, eller tvivlar på deras otro eller anser att deras lära är korrekt är själv otrogen ehuru han visar och […]

344. Vad är domen för speciell klädsel till kondoleanser?

Fråga 344: Vad är domen för att utse en viss klädsel till kondoleanser som exempelvis kvinnornas svarta kläder? Svar: Jag tycker att handlingen är innovation. Den kan bero på ilska mot Allâhs (´azza wa djall) öde. Vissa människor kan tycka att handlingen är harmlös, men sett till att Salaf inte gjorde så och att en […]

Din klädsel avslöjar dig

Shaykh Bakr sade: ”Var försiktigt med din klädsel. Den talar om för andra om din tillskrivning, struktur och smak.” Det stämmer också. Varje människa uppskattar den mötande personen utifrån dennes klädsel, rörelser, tal och ord. Detsamma gäller alltså klädseln. Akta dig för ungdomliga kläder. En äldre man skall inte ha på sig ungdomliga kläder som […]