Ignorant har kläder under Ihrâm

Fråga: En person har på sig sydda kläder under sin Ihrâm och får reda på domen först efter att han återvänt till sitt hemland. Vad är han skyldig? Svar: Ingenting. Den som tar på sig sydda kläder utav okunnighet, glömska eller oförmåga, är inte skyldig någonting.

Knappar under Ihrâm

Fråga: Är det tillåtet att ha knappar på höftskynket under Ihrâm? Svar: Nej. Det är likt skräddade kläder. Knappar är som skrädderi och därmed inte tillåtna. Höftskynket ska viras och spännas. Det räcker.

Glömde raka huvudet efter Sa´y

Fråga: En man som utförde ´Umrah glömde raka huvudet efter Tawâf och Sa´y varefter han tog på sig sina vanliga kläder. Därefter kom han på att han glömt raka huvudet. Vad åligger honom nu? Svar: När han kom på det blev han skyldig att ta av sig kläderna, byta om till Ihrâm och raka huvudet. […]

Ehuru det går flera dagar

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att tvagning är ett villkor för bön och att bönen är ogiltig utan tvagning. Det råder samstämmighet om det. Så om en person glömmer två sig och ber, tar han igen […]

Glömd tvagning är inte som glömd orenhet

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att den som råkar be utan tvagning måste be om bönen, ty hadîthen är allmän. Även om han skulle belönas för sin bön och all dess dyrkelse, måste han be ånyo […]

Allmosa på bostäder

Fråga: Jag äger en lägenhet som jag bor i. Samtidigt bygger jag en annan bostad. När den är färdigbyggd tänker jag bosätta mig i den och sälja lägenheten. Skall allmosa betalas på lägenheten som jag bor i för tillfället samt bostaden som håller på att byggas? Svar: Du är inte skyldig att betala allmosa på […]

Svalkning under fastan

Fråga: Vad är domen för att den fastande badar flera gånger om dagen eller sitter vid luftkonditioneringen dagen lång sett till att luftkonditioneringen avger fukt? Svar: Det är tillåtet och harmlöst. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade hälla vatten på huvudet på grund av hetta eller törst när han fastade1. På grund av samma […]

Därav gällde Tabarruk bara profeten

Fråga: Vissa tillåter Tabarruk via lärde och rättfärdiga eftersom följeslagarna gjorde så via sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under hans livstid. Hur besvaras det? Svar: Det gällde bara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ingen annan. Det var typiskt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom han var välsignad. Man kunde göra […]

Överdriven mat, dryck och klädsel

Allâh (´azza wa djall) sade: وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ”Och ät och drick, men överdriv inte; Han älskar inte dem som går till överdrift.”1 Överdriften kan ske på följande sätt: 1 – Att man äter onödigt mycket och glupskt på ett sätt som skadar kroppen. 2 – Att man drar ut […]

Kvinna ber i åtsittande kläder

Fråga: Får en kvinna be i åtsittande, men fortfarande täckande, kläder i sitt hem? Svar: Hon får inte ha på sig åtsittande kläder som avslöjar hennes former, varken i bönen eller annars.

Slaktare ber när han kommer hem

Fråga: Jag jobbar som slaktare. Oftast infaller bönerna när jag befinner mig på min arbetsplats och då är mina kläder befläckade av blod och fåravfall. Mitt hem ligger långt från arbetsplatsen varför jag ber bönerna när jag kommer hem. Vad är domen för det? Svar: Det är förbjudet och otillåtet att sinka bönerna på arbetet […]

356. Gravbesök varje torsdag och fredag

Fråga 356: Då min farbror hade stupat beslöt vi oss för att besöka hans grav varje torsdag och fredag. I 35 dagar var vi iklädda svarta kläder. Därtill har hans familj höjt hans grav. Är dessa handlingar korrekta eller avvikande från Qur’ânen och Sunnah? Svar: De är inkorrekta. När en person drabbas av en olycka […]

Han får be på sitt riddjur

529 – Jag sade till Ahmad: ”Vad gäller soldaten som omges av mycken snö så att han inte klarar av att gå ned i Sudjûd på den?” Han svarade: ”Han får be på sitt riddjur.” 530 – Jag sade till Ahmad: ”Vad gäller om det regnar och han befarar att hans kläder blir blöta?” Han […]

Varken tal eller Tawhîd

De som upprepar Allâhs namn tillhör den förbannade Satans soldater och de största åsnorna i kamouflerade kläder. Att de upprepande gånger säger ”Allâh! Allâh!” är vare sig tal eller Tawhîd. De bara driver med det ädla namnet då de avleder det från arabiskan och tömmer det på betydelser. Om en grupp människor hade hyllat en […]

354. Olycksdrabbade bjuder bara på dadlar

Fråga 354: I samband med att ´Îd infaller efter en bortgång tar värdarna inte hand om sina gäster som sig bör. Istället serverar de bara dadlar för att visa sin sorg. Vad är domen för det? Svar: Om det är ´Îd och de berövar gästerna på deras rättighet och serverar enkom dadlar för att visa […]

353. Vad är domen för att sörja en avliden person?

Fråga 353: Vad är domen för att sörja en avliden person? Går det emot välbehaget med beslutet och ödet? Svar: Den sorgen är naturlig. Människan ställs inte till svar för den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med hans son Ibrâhîms död: ”Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som […]

351. Vad är domen för att hälla sand på huvudet vid olycka?

Fråga 351: När någon dör i vår by har kvinnorna som vana att riva sönder sina kläder, slå sig på kinderna och jämra sig. Vissa studenter försöker råda dem, dock lönlöst. Därtill följer kvinnorna med begravningståget i det tillståndet och häller sand på sina huvuden på vägen. Efter begravningen sätter sig även männen ned vid […]

348. Vad är domen för att sörja i svarta kläder?

Fråga 348: Vad är domen för att sörja i svarta kläder? Svar: Svarta kläder i samband med sorg är innovation och ett sätt att framhäva sorg. Det påminner om sönderslitna kläder och ansiktsslag som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog avstånd ifrån när han sade: ”Den som slår sig på kinderna, river sönder kläderna […]

Arbetande kvinna är orsak till svek och otrohet

Att kvinnan går hemifrån för att arbeta leder till förlorad anständighet och religion. Kvinnan är en njutning och hon är den bästa njutningen i jordelivet. Och ingen njutning är ett så starkt föremål för svek som kvinnan. När bedrägliga blickar får syn på hennes skönheter utnyttjas deras förmåner till svek och list. Att hon därmed […]

Lovlig mat påverkar handlingar

Allah (´azza wa djall) sade: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ”NJUT, ni sändebud, av allt som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör.”1 Trots att enkom ett sändebud, vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), levde när Han (djalla […]